Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hanke

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. joulukuuta 2017 - Keskiviikko, 30. syyskuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Opiskelijat, opetus-, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstö, työpaikkaohjaajat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

 

Tiivistimme eri kouluasteiden välistä yhteistyötä luomalla uusia sisältöjä ja toimintatapoja lappilaiselle koulutuskumppanuudelle. Yhteistyössä vahvistimme opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja henkilöstön yhdessä tekemistä. Kumppanuuden keskiössä olivat eri kouluasteiden yhteistyö, jatkuvan oppimisen edistäminen ja sujuvien siirtymien vahvistaminen työelämään ja kouluasteelta toiselle.

1. Osaamisen hankkimisen polut erilaisissa oppimisympäristöissä
Pilotoimme kuusi erilaista, vetovoimaa, läpäisyä sekä siirtymiä tukevaa osaamisen hankkimisen polkua. Polut toteutuvat osana opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia (HOKS) ja niissä hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä (Ohjattu Osaaminen, Digi ja digiohjaus, Työpaikat, Matkalla yrittäjäksi, Kansainvälisyys, Korkeakoulutus).

2. Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus
Toteutimme eri kouluasteiden opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistavan yliopistotason täydennyskoulutuksen (15 op). Täydennyskoulutus vahvisti uudenlaista ohjausosaamista opiskelijoiden HOKSien laadinnassa, erilaisissa oppisympäristöissä ohjaamisessa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 

3. Eri kouluasteiden välinen yhteistyö
Kehitimme eri kouluasteiden toiminnallista yhteistyötä Lapissa. Yhdessä tekeminen vahvisti opettajien ja ohjaajien verkostoitumista. Yhteistyössä kehittyivät erilaiset väylät korkeakouluihin, ohjauksen toimintatavat sekä eurooppalaiseen ja kansalliseen osaamisen viitekehykseen perustuvat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteet. 

4. Kehittämistyön tulokset

Hankkeen mallit, menetelmät ja työtavat koottiin julkaisuun Yhteistyöllä uudenlaista ohjausosaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja ohjauksen tueksi rakennettuun Ohjauksen portaaliin

 

Yhteystiedot: 
Ritva Vartiainen, Projektipäällikkö, 040 847 3676 ritva.vartiainen(at)redu.fi; Jonna Löf Erityisasiantuntija 040 708 0724 jonna.lof(at)lapinamk.fi; Katri Kuusela Koulutuspäällikkö 040 5161 054 katri.kuusela(at)ulapland.fi
up
12 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top