KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. toukokuuta 2018 - Lauantai, 31. lokakuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö Ammatillisen toisen asteen opiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

KETTU-hankkeessa kehitettiin uraohjauksen mallia toisen asteen ammatilliseen koulutukseen Päijät-Hämeessä. Hankkeessa luotiin ja pilotoitiin henkilöstön uraohjausvalmennussarja (URAKETTU-valmennukset), erilaisia työelämän ja opiskelijoiden yhteisiä päiviä, työnhakupajoja ja uraohjauksen palveluständejä sekä kehitettiin jatko-opintopolkujen kuvausta ja markkinointia. 

Hankkeessa luotiin uraohjauksen malli, jossa kuvataan ammatillisen oppilaitoksen uraohjauspalvelujen sisältöjä ja toteutustapoja. Malli käsittää havainnollistavan kuvan, uraohjauksen käsikirjan ammatilliseen koulutukseen sekä uraohjaajan työkalupakin, jonne on koottu aineistoa uraohjauksen tueksi. 

 

Yhteystiedot: 
Hanna Salminen, opinto-ohjaaja (Ohjauspiste Suunta) Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10, Lahti p. 044-7080645 hanna.salminen@salpaus.fi
up
10 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top