TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. maaliskuuta 2018 - Sunnuntai, 28. helmikuuta 2021
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinainen kohderyhmiä ovat valittujen tekniikan ja liikenteen alojen (autoala, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä talotekniikka): ammatillisen toisen asteen opiskelijat, ammatillisen toisen asteen opettajat, sekä työpaikkaohjaajat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muiden alojen ammatillisen toisen asteen opettajat, muiden alojen työpaikkaohjaajat, ammatilliset opinto-ohjaajat, ammatilliset opettajaopiskelijat, ammatilliset opinto-ohjaajaopiskelijat, ammatilliset erityisopettajaopiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
TEFORMI:n tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken valituilla tekniikan ja liikenteen aloilla.
 
Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridin oppimisympäristön käytännön sovelluksia. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi. Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaista ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Hankkeessa vastataan myös Itämeristrategiaan etsimällä hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisiä kumppaneita.
 
Teformin uutuusarvona on hybridien oppimisympäristöjen kehittäminen tekniikan ja liikenteen aloille; Uudistuvan ammatillisen koulutuksen toteutusmallien kehittäminen; Koulutussopimuksen alakohtainen käyttöönotto; Alueellisten osaamistarpeiden ennakoimiseen tähtäävä asiantuntijavaihto; Valmennustapahtumat, joissa yhdistyvät teknologian kehittyminen ja uudistuva opettajuus; Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien uudet ohjaustavat (huippuosaajien työpaja). TEFORMI pyrkii edistämään tekniikan alojen vetovoimaa niin tyttöjen kuin poikienkin keskuudessa.
 
Hankkeen tuloksena syntyy:
- Ammatillisen koulutuksen reformin toteutusmalli valituilla tekniikan aloilla
- Hybridit oppimisympäristöt tekniikan aloille
- Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjausmalli
- Itämeren alueen kumppaniverkosto
 

 

Yhteystiedot: 
TUOMAS EEROLA Hankkeen projektipäällikkö Puh. +358 40 587 8188 tuomas.eerola at hamk.fi ANTTI VIIMAN Projektikoordinaattori Puh. +358 50 521 6368 antti.viiman at hamk.fi

Mallit

Ei malleja.

up
16 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top