Motivoimaa

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. tammikuuta 2009 - Lauantai, 30. kesäkuuta 2012
Hankkeen kohderyhmä: 
Opetus- ohjaushenkilöstö
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa opiskelijoiden oppimista ja opiskelua haittaavia ongelmia ja tunnistaa keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita, arvioida ja kuvata tarkemmin heikon opiskelumotivaation tunnusmerkkejä ja seurauksia, opintoihin sitoutumattomuutta, opiskeluvaikeuksia sekä niihin liittyviä kerrannaisvaikutuksia. Tarkoituksena oli kehittää ja järjestää ennalta ehkäisevää, intensiivistä tukea heti opiskelun alkuun, jotta opiskelijoiden ammattiin valmistuminen turvataan. Hankkeen tuloksena luotiin motivaatiomittaristo, joka ennakoi opiskelijoiden opintomenestystä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin motivoitumisen elementtejä sisältäviä ohjaus- ja interventiomenetelmiä ryhmä- ja yksilökohtaiseen tukeen. Hankkeen tuotoksena syntyivät myös pedagoginen käsikirja, joka sisältää hankeen perustana olevan teoreettisen tiedon sekä esityksen ratkaisumalleista, sekä yhteistyössä Polkuja-hankkeen kanssa opettajan vinkkiopas, joka sisältää käytännön vinkkejä riskiopiskelijoiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi.

Yhteystiedot: 
Niilo Mäki Instituutti

Mallit

Ei malleja.

up
241 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top