Amikset asuntoloiden kehittäjinä

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. huhtikuuta 2008 - Sunnuntai, 31. lokakuuta 2010
Hankkeen kohderyhmä: 
Asuntolaohjaajat sekä oppilaitoksen ja asuntolatoiminnan sekä näiden välisen yhteistyön kehittämisestä vastaavat muut henkilöt
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena oli nuorten omaehtoisen toiminnan ja harrastamisen lisääminen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa, aktiivisten nuorten innostaminen tekemään itse ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten tukeminen sekä yhteisöllisyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja arjenhallinnan tukeminen järjestämällä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Hankkeen tuloksena syntyi mm.  nuorten omaehtoisen kerhotoiminnan malli (OsClubit) sekä malli nuorten oman toiminnan tukemisesta asuntoloissa, joka sisältää esimerkin kehittämisprojektien toteuttamisesta hyödyntäen BIKVA-arviointimenetelmää (Bikva = Brugerindragelse i kvalitetsvurdering, asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana) ja materiaalin asuntolaohjaajille (Nuori tekee, ohjaaja tukee - asuntolaohjaajan opas nuorten oman toiminnan tukemiseen).

Yhteystiedot: 
Anu Iivanainen Nuorten Akatemia Anu.Iivanainen@nuortenakatemia.fi

Mallit

Ei malleja.

up
299 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top