ANKKURI - tuki ammatillisen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheisiin

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. huhtikuuta 2011 - Perjantai, 31. toukokuuta 2013
Hankkeen kohderyhmä: 
Varsinaisen kohderyhmän muodostavat projektissa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajat ja ohjaajat (osittain), opiskelijat sekä ilman tutkintoa sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin siirtyneet opintonsa keskeyttäneet henkilöt. Lisäksi kohderyhmänä ovat työpaikat ja työnantajat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena oli vähentää opintojen negatiivista keskeyttämistä ja edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa (läpäisy) sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä edistää työllistymistä. Hankkeen kautta luotiin työvaltainen koulutusmalli kesken opintojen työelämään siirtyneiden opiskelijoiden tutkinnon suorittamiseksi. Hankkeen tarkoituksena oli tukea maahanmuuttajien siirtymistä koulutuksesta työelämään kiinnittämällä huomiota ns. induktiovaiheeseen ja luomalla monikulttuurinen mentorointijärjestelmä niin työelämään siirtyvien opiskelijoiden kuin työnantajienkin tueksi. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista opintojen etenemisen tukemisessa sekä maahanmuuttajien ohjaamisessa.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Kristiina Akanyildiz puh. 050 310 3406 kristiina.akanyildiz@hdo.fi Apulaisrehtori Hanna Laurila hanna.laurila@hdo.fi

Mallit

Ei malleja.

up
366 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top