Huippu - Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. huhtikuuta 2011 - Keskiviikko, 31. joulukuuta 2014
Hankkeen kohderyhmä: 
kumppaniorganisaatiot ja näiden omat alueelliset verkostot ja niiden henkilöstö, hankkeet, hankeverkostot ja näiden taustaorganisaatiot sekä henkilöstö, hankkeen levittämisteemojen kanssa työskentelevät muut organisaatiot ja tahot sekä näiden henkilöstö, yritykset, työmarkkinajärjestöt, viranomaistahot, paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, tiedotusvälineet ja niiden kautta ns. suuri yleisö ja kansainväliset yhteistyökumppanit. Hankkeessa käyttöön otettavien uusien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kautta hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset nuoret ja vastavalmistuneet. Erityisryhmistä hankkeen toimenpiteistä hyötyvät maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia ja keinoja nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksien ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen sekä tämän erityisryhmän työllistymiseen liittyvien erityishaasteiden identifiointi ja niihin liittyvien ratkaisujen löytäminen.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa hyödynnettiin muiden EU-jäsenmaiden kokemuksia ja niissä kehitettyjä hyviä käytäntöjä nuorten työllistämisen edistämiseksi sekä koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön tehostamiseksi. Hankkeessa hyödynnettiin myös kansainvälisten kumppanien pitkäaikaisia kokemuksia maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli edistää eri hankkeiden ja niiden taustaorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia työkaluja ja toimintamalleja hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, tuotteistamiseen, levittämiseen ja käyttöönottoon sekä toimijoiden välisen vertaisarvioinnin ja keskinäisen oppimisen kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisessa olivat mukana seuraavat toimijat:

- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut
- Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon ammattiopisto
- Turun kristillisen opiston säätiö

Hankkeen kansainvälisinä kumppaneina toimivat seuraavat organisaatiot:

- Connexions Thames Valley (Englanti)
- ROC Noorderpoort (Hollanti)
- CMO Groningen (Hollanti)
- Berufsbildungsstätte Westmunsterland GmbH fur Handwerk und Industrie (Saksa)

 

Yhteystiedot: 
ProjektikoordinaattoriJaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimiala puh. 050 4283154 jaana.kilpinen@turku.fi
Lisätietoja: 
Painettuja julkaisuja voi kysyä hankkeen yhteyshenkilöltä

Mallit

Ei malleja.

up
318 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top