Fiilistä Asumiseen arjen taitojen kurssi tykypassissa

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Asuntoloissa järjestetään Fiilistä Asumiseen - arjen taitojen kurssia uusille asukkaille.

Kurssista opiskelija saa 1 osaamispisteen Ammattiosaajan työkykypassiin kohtaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

Kurssin organisointi kuuluu asuntolaohjaajalle, mutta toteutus voi olla varsin erilainen eri ympäristöissä. Hyödyntäen omia vahvuuksia ja omia verkostojaan, jokainen asuntola/asuntolaohjaaja tekee kurssista omaleimaisen. Materiaaleissa annetaan vinkkejä erilaisiin toteutusmahdollisuuksiin. Nuoret ovat kuitenkin itse parhaita asiantuntijoita, joten heitä kannattaa osallistaa kurssin toteutuksen suunnitteluun.

Tavoitteena

1. Asuntolassa asuvat nuoret toimivat yhdessä

2. Matka kohti itsenäistä elämää helpottuu

3. Aktivoidaan nuoria mielekkääseen vapaa-ajanviettoon

Jokainen asuntolan asukas osallistuu seuraaviin kurssin osiin aina asuessaan asuntolassa (riippumatta siitä, aikooko osallistua koko kurssin suoritukseen):

 • tunnetaan toisemme: tutustuminen ja ryhmäytyminen
 • asuntolan säännöt
 • asuntolan puhtaanapito
 • poistumisharjoitus

Tämän jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 1 osp Ammattiosaajan työkykypassiin täydentämällä seuraavat kurssin osat:

Fyysinen hyvinvointi

 • terveelliset elämäntavat ja henkilökohtainen hygienia
 • päihteet
 • terveellinen ruoka

Psyykkinen hyvinvointi

 • taloudenhallinta
 • itsetuntemus
 • tekemisen vaikutus omaan mielialaan

Sosiaalinen hyvinvointi

 • ihmissuhteet
 • harrastaminen ja vapaa-aika opiskelupaikkakunnalla
 • halvat huvit
 • tutoreiden järjestämä toiminta

Hanke on koonnut materiaaleja pidetyistä kursseista sekä opinnäytetöistä malliksi muille.

Resurssit: 
Asuntolaohjaaja koordinoi kurssin toteutuksen. Toteutuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia ohjaajia ja hyödyntää oppilaitoksen omaa henkilöstöä. Hyviä yhteistyökumppaneita on mahdollista saada myös maksutta. Yhteistyö täytyy tehdä opinto-ohjaajien kanssa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Fiilistä asumiseen arjen taitojen kurssi on levinnyt moniin asuntoloihin valtakunnallisesti. Asuntolatoiminnasta vastaava johto on nähnyt opiskelijoiden kokonaisvaltaisen tuen vaikutuksen opintojen etenemiseen. Yhteistyö asuntolatoiminnan ja opinto-ohjaajien kanssa on lisääntynyt. Edelleen on hyvä kehittää paikkakunnan palvelujen hyödyntämistä arjen taitojen kurssin toteutuksessa ja ohjausresurssoinnin mahdollistamista asuntolatyöntekijöille.
Yhteystiedot: 
Koulutuskeskus Sedu Fiilistä asumiseen hanke
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
704 tykkäystä.

Kommentit

Arjen taitojen kurssin mallinnos tykypassiin

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top