Opiskelijakunnan opas

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Opiskelijakunnan opas toimii työvälineenä opiskelijakuntien päivittäisessä toiminnassa.

Kuvaus: Opiskelijakunnan oppaan tehtävänä on toimia apuvälineenä opiskelijakuntien toiminnassa. Opas sisältää paljon hyödyllistä tietoa laki pykälistä sekä siitä kuinka jokainen voi olla osaltaan mukana opiskelijakuntatoiminnassa ja vaikuttaa. Lisäksi opas antaa tietoa opiskelijakunnan hallituksesta ja sen tehtävistä. Opas antaa myös vinkkejä varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen ja vuosikalenterin muodostamiseen. 

Tavoite: Yhtenä merkittävänä tavoitteena auttaa yksiköitä joissa opiskelijakuntatoiminta on vasta alussa ja opiskelijakunta tarvitsee tukea toimintaansa. Opiskelijoiden valmistuessa ammattiin on oppaan tehtävänä ohjata uusia hallitukseen tulevia opiskelija-aktiiveja käynnistämään toimintaansa. Näin pyritään takaamaan jatkuvuus yksiköiden opiskelijakuntatoiminnassa.

Resurssit: 
Aktiivinen opiskelijakuntatoiminta ja opiskelijakuntatoiminnan yhdyshenkilöt yksiköihin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
antti.puotiniemi@osao.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
688 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top