Lukikurssi

Kuvaus: 

Avaimia oppimiseen ja ammattiviestintään, 1 OV, vapaasti valittava opintojakso

Tavoitteena, että opiskelija

 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oppijana
 • vahvistaa taitojaan oppijana
 • vahvistaa luku- ja kirjoitustaitojaan ammattiosaamisen näkökulmasta
 • oppii arvioimaan omia äidinkielen taitojaan ja pyrkii kehittämään niitä jatkuvasti
 • tuntee sujuvan lukemisen ja kirjoittamisen edellytykset
 • hankkii vuorovaikutustaitoja ja tunnistaa oman alansa viestintätilanteet
 • saa valmiuksia opinnoissa ja työelämäviestinnässä toimimiseen
Resurssit: 
Opettajan resurssi 28 h.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vapaasti valittava kurssi helppo vakiinnuttaa.
Yhteystiedot: 
leena.hietalahti@kpedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
669 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top