Opiskeluhuollon käsikirja

Kuvaus: 

Opiskeluhuollon käsikirja on laadittu osana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoimaa Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanketta. Käsikirja on julkaistu web-sivuina osana Arjen arkki -hyvinvointisivustoa, jotta käsikirja on  jatkuvasti täydennettävissä ja muokattavissa. Käsikirja-sivuille tullaan lisäämään hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät lain toimeenpanoon.

Opiskeluhuollon käsikirjasivuston tarkoituksena on esitellä opiskeluhuollon rooli hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuudessa. Käsikirjasta löytyvät koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon toteuttamiseen liittyvät lakien ja asetusten määrittelemät vastuut ja velvollisuudet sekä linkkejä lakeihin, asetuksiin, määräyksiin sekä ohjeisiin ja toimintamalleihin. Lisäksi käsikirja sisältää opiskeluhuollon toteutumisen arviointiin liittyviä tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon velvoitteiden toteutumista. Tarkistuslistojen avulla voidaan arvioida myös opiskeluhuollon laatua ja määrittää kehittämistä tarvitsevat palvelut.
Käsikirjassa on huomioitu 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskeluhuoltolaki.
 

Resurssit: 
Vaatii ajankäyttöä lukemiseen ja perehtymiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käsikirja tukee oppilas- ja opiskeluhuollon toteutusta oppilaitoksissa.
Yhteystiedot: 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi SAKU ry: Ville Virtanen, ville.virtanen@sakury.net
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
712 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top