Puualan tuotantokoulu

Kuvaus: 

Puualan tuotantokoulu on tarkoitettu toiminnallisille tai oppimisvaikeuksille opiskelijoille, jotka hyötyvät tekemällä oppimisesta ja yhden opettajan kokonaisvaltaisesta tuesta.Paikallisella työpajalla yhdessä yksilövalmentajan kanssa työskentelee oppilaitoksen opettaja. Ryhmää ohjataan työvaltaisesti, tehden opetussuunnitelman mukaisesti tuotteita. Yhteiset aineet suoritetaan materiaalipaketteina, joita ohjaa erityisopettaja. 

Opinnollistettu puutyöpaja sekä opinnollistettu kiinteistöalan perustutkinto Kokkotyösäätiön pajoja ajatellen.

 

Resurssit: 
Opettajan palkka. Päivittäinen korvaus säätiölle päivähinnaston mukaisesti. Sillä tuotettu yksilövalmentajan ja työvalmentajan panos sekä tilavuokra.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallia on esitelty Luoville ja käyty keskustelua voivatko tulla toteuttamaan tutkintoon johtavaa erityisammattioppilaitosta Kokkolaan.
Lisätietoja: 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä; Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
634 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top