Tutortoiminta

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Koulutuskeskus Sedun tutortoiminnan uudistaminen luomalla oma tutortoiminnan peruskoulutus sekä opetussuunnitelma koko tutortoiminnalle. Tutorina toimimalla opiskelija suorittaa ATTO-valintaisia Etiikan opintoja. Tutortoiminnalla lisätään yhteisöllisyyttä opiskelijoiden kesken ja koko työyhteisössä. Tutorit ovat avaintekijöitä positiivisen ja viihtyisän opiskelijayhteisön ja oppimisympäristön rakentamisessa. Tutortoiminta on toisten huomioonottamista, toisista välittämistä ja vastuuta siitä, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa opiskelijayhteisön hyvinvointiin.

Tutor tuo esiin omia vahvuuksiaan ja kasvattaa toiminnan avulla itsetuntemustaan, joka luo hyvää pohjaa työelämään siirtymiseen opiskelun jälkeen. Jokainen tutoriksi haluava käy tutortoiminnan perusteet koulutuksen ja valitsee sen jälkeen sopivan jatkokoulutuksen. Toiminta tutorina voi kulkea koulutuksien rinnalla jatkuvasti.

Sedu-tutor osaa mm. esitellä omaa alaa ja oppilaitosta vieraileville ryhmille, opastaa muita opiskelijoita ja hyödyntää vertaisopiskelijana olemista arkipäivän tilanteissa. Sedu-tutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat opo-opettajat.

Harrastetutor osaa mm. järjestää tapahtumia tai kerhotoimintaa omassa opetuspisteessä. Harrastetutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat asuntolaohjaajat.

Kv-tutor osaa mm. toimia eri kulttuureista tulevien vaihto-opiskelijoiden tukena, auttaa heitä tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sekä esitellä omaa alaa ja oppilaitosta vaihto-opiskelijoille. Kv-tutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat kv-vastaavat.

Digitutor osaa mm. auttaa ratkaisemaan eteen tulevia teknisiä ongelmia, tietää neuvoa kopiointiin tai plagiointiin ja tekijänoikeuksiin sekä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Digitutoreiden ohjaajina toimivat digikoordinaattorit yhteistyössä Jelpparin kanssa.

Tutorkoulutukset ja toiminta tutorina merkataan tutor-passiin. Tutor-toiminnalla voi suorittaa Etiikan opintoja 1 – 4ov.

Resurssit: 
Tutortoiminnan perusteet - koulutuksen järjestäminen opetuspisteittäin tai yksiköittäin (Sedussa 14 opetuspistettä / 8 yksikköä). Yhteistyö opo-opettajien, asuntolaohjaajien, kv-vastaavien, digikoordinaattorien, opiskelijahyvinvoinnin johdon, pedagogisen kehittämisen ja opiskelijoiden kanssa. Perusteet koulutuksessa käydään läpi teemoja: minä tutorina, tutor ohjaavana opiskelijana ja vertaistukijana, tutor turvallisen ryhmän rakentajana sekä tutortoiminnan arvot ja tavoitteet.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tutortoiminnan uudistaminen on otettu hyvin vastaan ja perusteet - koulutus on järjestetty Fiilistä asumiseen hankkeen kautta. Opetussuunnitelma tulee tulevaisuudessa päivittää osaamispisteiksi. Tutortoiminnan juurruttamistyö on nyt alkamassa ja ajatuksena on liittää se osaksi opiskelijahyvinvoinnin toimintaa.
Yhteystiedot: 
Fiilistä asumiseen Raija Marttala Koulutuskeskus Sedu raija.marttala (a) sedu.fi
Lisätietoja: 
Tutortoiminnan perusteet koulutusmalliin on otettu hyviä käytäntöjä MLL tukioppilastoiminnasta, Saku ry:n harrastetutortoiminnan uusista materiaaleista sekä Sakki ry:n ja Lukiolaisten liiton tutorkoulutuksista. Tutortoiminnan perusteet tukee osaltaan myös näiden järjestöjen "yhteinäisyyttä tutortoimintaan" hanketta luo osaltaan hyviä käytänteitä ammatillisen koulutuksen tutortoimintaan.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
621 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top