Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus

Fiilistä asumiseen hankkeessa on mallinnettu kuuden päivän täydennyskoulutuskokonaisuuden yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan opiston, Perä-Pohjolan opiston sekä Keski-Suomen opiston kanssa. Täydennyskoulutuksia on järjestetty viisi kappaletta vuosien 2012-2015 välisenä aikana. 

Täydennyskoulutuksen teemoja, sisältöjä ja aikataulutuksia on muutettu osallistujilta saamien palautteiden mukaisesti.

Asuntolaohjaajien täydennyskoulutuksen tavoitteena on suunnata asuntolassa tehtävää työtä kohti vahvempaa ohjaajuutta ja antaa asuntolaohjaajille uusia näkökulmia ja työkaluja oman työn kehittämiseen.

Laajuus

 • Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää
 • Lähiopetusta on yhteensä 32 tuntia.
 • Koulutukseen liittyy myös itsenäisiä tehtäviä.

Koulutuksen teemoina ovat mm.

 • ryhmänohjaaminen ja turvallisen ryhmän rakentaminen
 • ratkaisukeskeisyys
 • nuoren tukeminen arjen taidoissa ja oman toiminnan ohjaamisessa
 • nuorten osallisuuden lisääminen
 • asuntolan turvallisuus
 • asuntola oppimisympäristönä
 • oman asuntolatoiminnan kehittäminen
Resurssit: 
Kuuden päivän koulutuskokonaisuus on hinnoiteltu yhteistyössä järjestävän kansanopiston kanssa. Osallistujilta on kerätty osallistumismaksu ja ruokailu, majoitus sekä matkat ovat olleet omakustanteisia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Täydennyskoulutus yritetään juurruttaa osaksi pysyvää kurssitoimintaa opistojen järjestämänä, jolloin se palvelee etenkin Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien koulutusta tarjoavia opistoja täydennyskoulutuksena.
Yhteystiedot: 
Fiilistä asumiseen Raija Marttala Koulutuskeskus Sedu raija.marttala (at) sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
682 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top