Työkykypassin suorittaminen Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa

Kuvaus: 

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on kehitetty malli opiskelijoille työkykypassin suorittamiseen. Työkykypassia voi mallin avulla soveltaa HOPSin ja mahdollisesti myös HOJKSin osana sekä ohjauksen välineenä. Liitteenä on opiskeljoille jaettava ohjeistus työkykypassin suorittamisesta. Ohjeistus sisältää myös tehtäviä työkykypassin suorittamiseksi.

Työkykyä edistävä liikunta
Opiskelija suorittaa 1 ov liikunnan kurssin. Lisäksi opiskelija suorittaa 12 h omaehtoista liikuntaa, jonka seuraamiseen löytyy ohjeistuksesta taulukko. Suoritukset merkitsee liikunnanopettaja. 

Terveysosaaminen
Opiskelija suorittaa 1 ov terveystiedon kurssin.Lisäksi opiskelija osallistuu 12 h laajuisesti ohjattuun terveyttä edistävään toimintaan tai vaihtoehtoisesti vastaa ohjeistuksesta löytyviin 10 kysymykseen. Suoritukset merkitsee terveystiedonopettaja.
 
Ammatin työkykyvalmiudet
Opiskelija suorittaa 1 ov työturvallisuuskurssin tai 1 ov työsuojelukurssin oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelija suorittaa 12 itsenäistä työskentelyä ohjeistuksesta löytyvien kysymysten avulla. Alan opettaja merkitsee suoritukset
 
Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot
Opiskelija osallistuu tutortoimintaan, asuntolatutortoimintaan, kerhotoimintaan, säännölliseen urheilu- tai liikuntatoimintaan, musiikkitoimintaan tai muuhun säännölliseen vapaa-ajantoimintaan. Lisäksi suorituksen voi saada suorittamalla kulttuuripassin, joka löytyy ohjeistuksesta. Kyseistä toimintaa ohjaava henkilö antaa suorituksen.
 
Työkykyvalmiuksien vahvistaminen
Tätä osa-aluetta varten on ohjeistukseen laadittu erilaisia tehtäviä työkyvyn ja -hyvinvoinnin eri osa-alueilta. Tehtävän ei tarvitse olla kirjallinen tuotos, vaan ne voidaan suorittaa myös toiminnan kautta tai opettajan/työssäoppimisen ohjaajan kanssa keskustelemalla. Tehtävät liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: psyykkinen työhyvinvointi, fyysinen työhyvinvointi, sosiaalinen työhyvinvointi sekä muita työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyviä tehtäviä. Työssäoppimista ohjaava opettaja merkitsee tämän suorituksen. 
 
Resurssit: 
Työkykyä edistävä liikunta: Suoritukset merkitsee liikunnanopettaja. Terveysosaaminen: Suoritukset merkitsee terveystiedonopettaja. Ammatin työkykyvalmiudet: Alan opettaja merkitsee suoritukset Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot: Kyseistä toimintaa ohjaava henkilö antaa suorituksen. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen: Työssäoppimista ohjaava opettaja merkitsee tämän suorituksen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kpedun malli on esimerkki työkykypassin yksilöllisestä suorittamisesta
Yhteystiedot: 
Toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, p. 040 359 6266, kaija.kahari-wiik@kpedu.fi sekä Anne Eteläaho, p. 044 725 0106, anne.etelaaho@kpedu.fi, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
700 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top