Työkykypassin suorittaminen Sastamalan koulutuskuntayhtymässä

Kuvaus: 
Tykypassi on viety talousarvioon määrälliseksi tavoitteeksi kaikissa kuntayhtymän yksiköissä ja johdon tasolta on sitouduttu mahdollistamaan kaikkien opiskelijoiden osallistua tykypassin suorittamiseen. Edellisellä opetussuunnitelma kierroksella syksyn koulutuspäivässä opetushenkilöstö ryhmissä pohti, millaiset sisällöt ammatillisissa tutkinnon osissa, ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa sekä vapaasti valittavissa tutkinnon osissa pitävät sisällään tykypassin osa-alueita. Nämä kohdat merkittiin tutkintokohtaisiin opetussuunnitelmiin alpo-merkillä. Eri aloilla tutkinnon perusteet sisältävät erilaisia osa-alueita passista. Oppilaitoksemme ovat myös aktiivisesti mukana erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä valtakunnallisissa teemaviikoissa esim. hyvinvointivirtaa, päihteettömyysviikot, sydänystäväviikot, turvallisuuskampanjat ym. 
 
Tykypassi asiaa olemme kuljettaneet mukana monessa eri projektissa ja hankkeessa, joilla on myös mahdollistettu opiskelijoille tykypassin sisältöjen saavutettavuutta myös harraste-, asuntola- ja tapahtumatuottamisen osa-alueilla.
 
Jokaiselle opiskelijalle kerrotaan tykypassin ajatuksesta ja kannustetaan suorittamaan työkykyisyyteen liittyvät sisällöt. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille pidetään luokkatunti tykypassin osalta ja asiasta muistutetaan rehtorin aamuvarteissa ja tykypassimerkintä asiaa kuljetetaan mukana sisäisessä markkinoinnissa. Erilaisista kilpailu ja urheilutapahtumista, joihin opiskelijoillamme on ollut mahdollisuus osallistua, pyrimme tiedottamaan kuntayhtymän sisäisissä sähköisissä järjestelmissä. Käytämme myös tiedottamisessa tykypassiin suunnattuja internet-sivustoja ja materiaaleja.
 
Käytämme aktiivisesti Saku ry:n palveluja erilaisissa tapahtumissa ja aktivoimme opiskelijoita yhteisöllisyyteen ja vaikuttamiseen. Pyrimme kouluttamaan asuntolatutoreita, markkinointitutoreita ym. jotka myös osallistuvat tykypassiasian tiedottamiseen.
Tykypassin sisältöjä pyritään ammatillisesti kirjaamaan opiskelijahallinto-ohjelmaan normaalien opetustuntien sisältöjen mukana. Tällä hetkellä kirjaamiset hoidetaan vihreäkantisiin passeihin koulutusohjaajien ja kuntoutusohjaajien toimesta. Opettajat huolehtivat ammatillisten opintojen sisällä olevista kirjauksista. Asuntolanohjaaja, harrastetoiminnan vetäjät ja kilpailutoiminnan ja tapahtumatoiminnan ”emot” voivat myös ilmoittaa tai tehdä kirjauksia. Koulutuspäälliköt kokoavat kirjaukset ja vastaavat todistuksien kirjoittamisesta. Opintosihteerit tulostavat ja arkistoivat paperit.
Resurssit: 
Tykypassiin tulevat resurssit on pääsääntöisesti tullut erilaisista hankkeista ja koulutusohjaajat, kuntoutusohjaajat, liikunnan opettajat, asuntolaohjaajat ja koulutuspäälliköt tekevät työtä normaalina virkatyönä. Uusissa kuntayhtymän yksiköissä on omarahoitteisesti tehty pilottityötä yksittäisten ryhmien osalta. Ammatinopettajat tekevät kirjaukset normaalin opetustyönsä mukaisesti.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tykypassia suoritetaan jokaisessa Saskyn yksikössä ja myös uusissa yksiköissä asiaa on tänä syksynä esitelty henkilöstölle ja tulevalle vuodelle talousarviotavoitteet on asetettu jokaiseen yksikköön. Tykypassin ilosanomaa levitetään henkilöstökokouksissa ja eri hankkeiden yhteistyöfoorumeissa. Kehittämistavoitteeksi olemme määritelleet, että 1.8.2015 alkavien tutkinnon perusteiden muuttuessa, pyrimme mahdollistamaan Wilma-kirjaamisen tyky-passin pohjaksi, jolloin kirjaukset olisivat arjen ohessa mahdollisimman luontevaa kirjata kaikkien yhteisömme työntekijöiden osalta.
Yhteystiedot: 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Riina Sunila riina.sunila@sasky.fi sekä Liisa Yliniitty liisa.yliniitty@sasky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
686 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top