Harrastuspassi

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Harrastepassi on opiskelijan  omaa harrastustoimintaa tukeva valinnaisten opintojen osa, jossa opiskelija kerää passiin merkintöjä osallistumisistaan ohjattuihin harrastuksiin. Harrastepassiin opiskelija voi saada suoritusmerkintöjä joko oppilaitoksen omasta harrastuskurssitarjonnasta, asuntolan vapaa-ajankurssitarjonnasta tai muun kuin oppilaitoksen järjestämästä ohjatusta kurssitoiminnasta.

Opiskelija kerää lukuvuoden aikana ohjatun harrastustoiminnan vetäjien varmentamia harrastussuorituksia yhteenvetolomakkeelle,  josta ne hyväksytään ja kirjataan harrastepassiin. Harrastepassi on suoritettu, kun toimintoja kertyy 1 ov, jolloin passi hyväksytään opetussuunnitelman mukaiseksi vapaasti valittavaksi tutkinnon osaksi.

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit: tehtävät voivat olla osana vapaa-ajanohjaajan/ammattiohjaajan/asuntolatoimintojen ohjaajan / opinto-ohjaajan toimenkuvaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Harrastepassi on juurtunut hyvin vakinaiseksi toiminnaksi Koulutuskeskus Sedu Ähtärin Koulutien opetuspisteessä. Harrastepassia levitetään Fiilistä asumiseen –hankkeen kautta myös muihin Sedun toimipisteisiin sekä myös valtakunnallisesti.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
698 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top