SAKU-toiminnan toteutussuunnitelmat

Kuvaus: 
Materiaali sisältää tutkintouudistuksen mukaiset toteutussuunnitelmat SAKU-toiminnasta koulutuksen järjestäjien avuksi. Toteutussuunnitelmien tarkoituksena on tuoda esille SAKU-toiminnan opinnollistamisen mahdollisuuksia ammatillisissa oppilaitoksissa.
 
SAKU ry:n toiminta nähdään usein vapaa-ajantoimintana ja harrastamisena. Uudet tutkinnon perusteet nostavat kuitenkin esille paljon sellaista osaamista, jonka saavuttamisessa SAKU ry:n tarjoama toiminta voidaan nähdä osana oppilaitoksen ydintoimintaa. Osallistuminen SAKU ry:n toimintaan tarjoaa motivoivan mahdollisuuden kerryttää opintoihin kuuluvaa osaamista samalla, kun ohjaavien opettajien resurssi on osa normaalia opetusta.
 
SAKU-toiminnan toteutussuunnitelmat tarjoavat koulutuksen järjestäjille työkalun opetussuunnitelmatyöhön sekä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Toteutussuunnitelmat ovat väline henkilökohtaisen polun sekä uuden opiskelijahuoltolain vaatiman yhteisöllisyyden toteuttamiseen ja tukevat opiskelijoiden osallistumista SAKU ry:n harrastus- ja kilpailutoimintaan. SAKU-toiminnan opinnollistamisen myötä voidaan lisätä oppilaitokseen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja viihtyvyyttä edistävää toimintaa. 
 
Toteutussuunnitelmia on työstänyt keväästä 2014 alkaen SAKU ry:n opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittämisryhmä uusien opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden sekä keräämiensä hyvien käytäntöjen pohjalta. Toteutussuunnitelmia ovat matkan varrella käsitelleet ja ideoineet myös muut SAKU ry:n kehittämisryhmät sekä järjestön hallitus.
 
Toteutussuunnitelmia on laadittu viisi seuraaviin yhteisten opintojen osa-alueisiin liittyen:
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Äidinkieli
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavat taidot
  • ​Yhteiskuntataidot
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen
  • Taide ja kulttuuri
Suunnitelmiin on purettu SAKU ry:n kehittämää ja edistämää toimintaa SAKU-tapahtumien ja -toimintojen vetämisen ja niihin osallistumisen sekä harrastetutortoiminnan näkökulmista. Toteutussuunnitelmat sisältävät kuvaukset toiminnoista ja niiden tutkintouudistuksen tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti kerryttämästä osaamisesta sekä hyviä käytäntöjä toimintojen toteuttamiseen.

 

Resurssit: 
SAKU-toiminnan opinnollistaminen tarjoaa oppilaitoksille opetussuunnitelmatyöhön työkalun ja apuvälineen, jolla voidaan lisätä oppilaitokseen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja viihtyvyyttä edistävää toimintaa. Opinnollistamalla ja kirjaamalla toiminta opetussuunnitelmiin SAKU-toiminnan toteuttaminen ei vaadi erillistä resurssia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
SAKU-toiminnan toteutussuunnitelmat löytyvät saekä Arjen arkin menetelmäpankista, hyvinvointikirjastosta sekä SAKU ry:n nettisivuilta. Toteutussuunnitelmien päivitetään tarpeen mukaan.
Yhteystiedot: 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
652 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top