Työkyvyn ja opiskelumotivaation käsitteleminen HOPS-keskustelussa

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 
Sataedussa on kehitetty väline HOPS-keskusteluihin ryhmänohjaajalle. Mallin idea on antaa ryhmänohjaajalle ja opiskelijalle työkalut työkyvystä/opiskelukyvystä  keskustelemiseen.
 
Mallissa ryhmänohjaaja käy ensimmäiseksi ryhmänohjaajantunnilla ryhmänsä kanssa HOPS-keskusteluihin valmistavan keskustelun ja antaa liitteenä olevan tehtävän opiskelijoille. Opiskelijan pitää tehdä tehtävä ennen HOPS-keskustelua.
 
Tehtävässä opiskelija vastaa kahteen kysymykseen:
 • Pohdi omaa elämääsi eri työkykytalon kerrosten mukaan ja mieti, mitkä asiat ovat elämässäsi hyvin ja miksi? 
 • Missä asioissa on omalla kohdallasi parantamisen varaa ja mitä voisit sen eteen itse tehdä?
Lisäksi opiskelija tekee Työterveyslaitoksen sivuilla työn imu -testin. Testi on tarkoitettu opiskelijan oman pohdinnan tueksi, eikä vastausta tarvitse lähettää ryhmänohjaajalle. Se kuitenkin antaa opiskelijalle jotain kuvaa hänen omasta asenteestaan ja innokkuudestaan työtä ja opiskelua kohtaan.
 
Kun opiskelija on tehnyt ennakkotehtävän, hän tulee henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun.
 
Ennakkotehtävä orientoi opiskelijaa arvioimaan omaa toimintakykyään sekä  keskustelemaan HOPS-keskustelussa opiskelu- ja työkyvystä. Ensimmäisenä vuonna painopiste on opiskelukyvyssä ja toisena ja kolmantena vuonna työkyvyssä (kun työelämä ja oikea työnteko painottuu voimakkaammin). 
 
Ennakkotehtävää ja HOPS-keskustelua voi käyttää johdantona työkykypassiin ja sen suorittamiseen. Se antaa myös hyvän pohjan oman liikunta- ja hyvinvointisuunnitelman tekemiseen.
Resurssit: 
Ryhmänohjaajantunti keskusteluun, opiskelijalle aikaa suorittaa ennakkotehtävät ennen HOPS-keskustelua sekä aika, joka varataan henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Menetelmä on käytössä Sataedussa ryhmänohjaajan työkaluna HOPS-keskustelussa. Työkykyosaaja on yksi vaihtoehtoinen opiskelupolku 1.8.2015 voimaantulevassa tutkintouudistuksessa Sataedussa.
Yhteystiedot: 
SATAEDU, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Minna Mari Virtanen puh. 040 199 4218, minnamari.virtanen@sataedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
725 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top