Some käyttöön

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Someväline käyttöön opintoryhmällä, opiskelussa

Prosessin kuvaus vaiheittain:

 1. Someiltapäivä (2-3 tuntia), jossa opettajille opastetaan yhden some-välineen (esim. FaceBook, blogi, video, ThingLink, wiki, Pinterest, Padlet, QR-koodit, Instagram) käyttöön ja netikettiin. Iltapäivä herättää yleensä kiinnostuksen välineen hyödyntämiseen pedagogisesti esim. opetuksessa tai kollegojen kanssa, varsinkin, jos kolleegoilla on kokemuksia jaettavana.
 2. Opettajalle tarjotaan mahdollisuutta lisäohjaukseen ja somevälineen käyttöönoton opettamiseen opintoryhmälle.
 3. Opettajan mietittävä mihin pedagogiseen tavoitteeseen liitteyn hän haluaa somevälineen ryhmän käyttöön esim. Facebook ryhmänohjauksen, blogi työssäoppimisen dokumentoinnin ja ohjauksen avuksi. Opettajan suhtauduttava somevälineen käyttöön myös luonnollisesti, samoin kuin esim. kynään tai kirjaan.
 4. Opiskelijaryhmälle kaksi ohjauskertaa: ensimmäinen kerta (n. 3h) kuluu somevälineeseen kirjautumiseen ja käytön opiskelussa. Toinen kerta (1-2 h) muutaman viikon päästä mahdollisten hankaluuksien ja somen lisämahdollisuuksiin perehtymiseen. Kummallakin kerralla muistettava netiketti ja tekijänoikeudet.
 5. Vastuu opiskelijoiden opiskelun ja someohjauksesta mm. palautteen antamisesta siirtyy opettajalle. Opettajalla tukena prosessista tähän saakka vastanneet projektityöntekijä (pedagoginen näkökulma) sekä IT-tuki (IT-osaaminen).

Somen tavoitteena on yhdessä tekemisen ja oppimisen mahdollistaminen. FaceBookia ja WhatsAppia on käytetty erityisesti ryhmänohjauksessa ja tiedottamisessa. Blogia ja vidota on käytetty yksilöllisten ja joustavien opinpolkujen mahdollistamisessa sekä työssäoppimisen ohjauksessa. Padlet ja wikit ovat olleet vuorovaikutteisen opetuksen apuna ja materiaalipankkeina. ThingLink ja QR-koodit sekä videot käytössä työ- ja käyttöohjeita varten. Pinterestiin on puolestaan kerätty alaan liittyviä tietoja ja linkkejä "henkilökohtaiseksi" kirjastoksi.

Resurssit: 
Hankeresurssista kouluttajat (pedagogi ja IT-suunnittelija) sekä somevälineitä niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin (lainaus). Opilaitosjohto taannut henkilöstölle mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja tukensa somen käyttöön opetuksessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opettajille jatkuvan sometuen saanti edellytys juurtumiselle. Oppilaitosten tulisi mahdollistaa pedagogisen ja IT-osaamisen välinen yhteistyö, joka onkin ollut edellytys somen käytön leviämiselle.
Yhteystiedot: 
Tarja Koskinen Projektipäällikkö etunimi.sukunimi@kktavastia.fi, 050 4400483 Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
628 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top