HUOLI-palaveri varhaiseen puuttumiseen

Kuvaus: 

Varhaisen puuttumisen mahdollistava, ryhmän vastuuopettajan toimintatapa, opiskelijan tukemiseksi opintojen aikana. Tavoitteena tarjota tukea ja auttaa ongelmanratkaisussa. 

HUOLI-palaveri (2-3 henkeä) kokoontuu ryhmän vastuuopettajan johdolla ja se voidaan kutsua koolle pikaisesti huolen laadusta riippuen (esim. poissaolot, puuttuvat suoritukset). Keskustelu käydään motivoinnin ja neuvonnan hengessä. Opiskelijaa kuullaan ensisijaisesti ja häntä itseä tuetaan ongelman ratkaisuun. HUOLI- ryhmän koostumus voi vaihdella riippuen opiskelijan pulmasta. Opiskeluun liittyvissä tilanteissa voi olla paikalla mm. erityisopettaja, koulutuspäällikkö tai opo. Tarvittavasta tuesta ja jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteisesti ja palaveri kirjataan Wilmaan. Lisäksi opiskelijan kanssa voidaan sopia uusi tapaaminen vastuuopettajan kanssa tai sopia ns. huoliseuranta. Tarvittaessa opiskelijan ohjataan terveydenhoitajan/ kuraattorin/ etsivän nuorisotyöntekijän juttusille. Huolen aiheen vastuuopettajalle voi ilmaista kuka tahansa kenellä on huoli opiskelijan tilanteesta (esim. opiskelukaverit, kotiväki, asuntola-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, etsivä).

Resurssit: 
HUOLI-palaverissa on mukana ryhmän vastuuopettaja, opiskelija sekä muut erikseen kutsutut osapuolet. Alaikäisen kohdalla ryhmän vastuuopettaja on myös yhteydessä huoltajaan. Palaveria ennen (tai sen aikana) tehdään yhdessä opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS, mihin tarvitaan ajan tasalla olevat Wilman poissaolotiedot ja opiskelijan päivitetty opintokortti. HUOLI- ryhmän kokoontuminen (syy ja sovitut asiat) kirjataan opiskelijan Primus- välilehdelle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
HUOLI- palaveri käytäntö on helppo juurruttaa pysyväksi käytännöksi, koska ryhmä vastuuopettajan tehtäviin kuuluu muutoinkin opintojen etenemisen seuranta ja poissaolojentarkastelu sekä henkilökohtaiset keskustelut oman ryhmän opiskelijoiden kanssa, etenkin jos huolta ilmaantuu.
Yhteystiedot: 
Ulla Manninen. TATU - tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi.
Lisätietoja: 
Toimintamalli päivitetään ryhmän vastuuopettajan tehtävien päivityksen yhteydessä (syksyn alussa)
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
689 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top