Ilmaisutaitojen ohjaus (ILMO) laajennetussa TOPissa

Kuvaus: 

Lastenohjaajaopiskelijat, joilta puuttuu kokonainen opintokokonaisuus (ilmo) esim. opintojen keskeytymisen vuoksi eikä siihen liittyviä kursseja ole mahdollista tarjota kuluvan lukukauden aikana minkään ryhmän mukana. Tavoitteena on rakentaa opsin sisältöjen mukainen kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa työvaltaisesti. Malli soveltuu hyvin opiskelijalle, joka selkeästi hyötyy työvaltaisesta oppimisesta.

Lastenohjaajaopiskelijoiden ilmaisutaitojen ohjauksesta (ILMO) on laadittu työvaltaisen oppimisen kokonaisuus. Taide- ja ilmaisun opettajat laativat opintokokonaisuudesta 9 ov pituisen jakson, jonka opiskelija voi suorittaa työpaikalla ja oppilaitoksessa. Kurssin pohjana ovat opetussuunnitelma ja työssäoppimisen arviointikriteerit. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla lapsille tai perheille elämyksellisen tai kokemuksellisen tapahtuman ja käyttää erilaisia ilmaisun keinoja (leikkiä, luovaa ilmaisua, draamaa, käden taitoja, musiikki-, liikunta- ja puheilmaisua, kerrontaa ja kuvallista ilmaisua). Hän valitsee ilmaisumenetelmät varhaiskasvatuksen tai muun kasvatustyön ohjaus- ja esiintymistehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Kokonaisuus työpaikalla käsittää 2 kuuden viikon jaksoa. Viikko 1: Kirjalliset tehtävät (Moodle. Viikko 2-4: Työelämässä. Viikot 5-6: Työelämässä ja koululla: Tulevan ilmaisullisen projektin suunnittelua suunnitelman tekeminen. Viikot 7-12: Suunnitellun ilmaisuprojektin toteutusta työpaikalla (TOP ja AON).
Resurssit: 
Työssäoppimispaikan, taide- ja ilmaisuaineiden opettajat, toppi- ja työpaikka ohjaajan ja erilliset kirjalliset tehtävät Moodleen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Helppo juurruttaa yksilöllisesti käytettäväksi, koska mallia voidaan soveltaa joustavasti. LATO- mallia (laajennettu TOP) voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös muidenkin yksittäisten tutkinnon osien suorittamisessa tai jos opiskelija saa työpaikan esim. opintojen loppuvaiheessa.
Yhteystiedot: 
Sinikka Silja. TATU - tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
646 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top