Kunnolla tutkintoon –pienryhmäkurssi (1ov)

Kuvaus: 

Kunnolla tutkintoon -pienryhmäkurssi (1 ov) on suunnattu vain vähän liikuntaa harrastaville (datanomi-) opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokemus liikunnan piristävästä vaikutuksesta opintomenestykseen sekä korostaa istumatyötä tekevälle työhyvinvoinnin merkitystä myös tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on ryhmäytyminen ja sitoutuminen luokkayhteisöön. Kurssilla opiskelija toteuttaa omakohtaisesti rasittavaa liikuntaa. Tavoitteena on, että opiskelija huomaa liikunnan antaman hyödyn kunnolle, kehonkoostumukselle ja hyvälle ololle. Käytettävät lajit, nyrkkeily tai potkunyrkkeily, saattavat innostaa opiskelijoita, jotka eivät muuten kiinnostu perinteisistä liikuntamuodoista. Nyrkkeily- ja kuntonyrkkeily -tyyppinen harjoittelu on erityisen suositeltavaa istumatyötä (tietokoneella) tekeville hartioiden ja ylävartalon aktivoimiseksi.

Kurssilla tehdään kuntotestit kurssin alussa ja lopussa. Testeihin kuuluvat kuntoliikkeet omalla kehon painolla (punnerrukset, vatsa- ja selkälihakset ja kyykkyyn –ylös –liikkeet) ja mahdollisesti hapenottokykyä mittaavat viivajuoksu tai penkillenousut. Lähitunnit koostuvat nyrkkeily tai potkunyrkkeily –harjoituksista, joihin sisältyy lihaskunto-osuus. Tärkeää on kannustava ilmapiiri. Omia suorituksia ei verrata kaverin vastaaviin, vaan jokainen yrittää kilpailla vain itsensä kanssa. Kurssin aikana tehdään kerran tai kahdesti viikossa yhteiset harjoitukset ja lisäksi opiskelija tekee 2-3 kertaa viikossa ohjeitten mukaisen (lihas)kunto harjoituksen kotona.

Resurssit: 
Nyrkkeilyhanskat ja sekuntikello riittävät vähimmäisvarusteiksi. Harjoitusten vetäjällä tulisi olla riittävä asiantuntemus, jotta harjoitukset ovat riittävän rasittavat, mutta kuitenkin turvalliset. Kaikilla tulisi olla hyvä mieli harjoitusten jälkeen. Lisävarusteina voi olla kehonkoostumuksen mittari ja lajiharjoitteluun liittyvää välineistöä: pistehanskat, potkutyyny, kuntopallo ja nyrkkeilysäkki.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kurssi kuuluu vapaasti valittavia opintoihin. Tavoitteena on opiskelijan työhyvinvoinnin kehittäminen ja sitouttaminen opintoihin ja kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin. Toimintamallin päivittäminen: Kurssin vastuuopettaja jokaisen kurssin valmisteluvaiheessa.
Yhteystiedot: 
Heikki Vänskä, heikki.vanska@sakky.fi. TATU – tartu tutkintoon! –hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Tieto- ja viestintätekniikka, Kuopio.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
600 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top