Opiskelijan aktiivipolku

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Aktiivipolku aktivoi opiskelijaa oppilaitoksessa, perehdyttämällä opiskelijaa ja mahdollistamalla osallistumisen oppilaitoksen kehittämiseen. Aktiivipolkumalli on opetussuunnitelman yhteisen osan liite. Sisältää opiskelijahallitustoiminnan, tutor-toiminnan,ryhmänedustajuuden, kehittämisen osallistumisen, ammattiosaajan työkykypassin,työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen, yhdistystoiminnan. Opetussuunnitelma on suunnattu opettajien työkaluksi, opinto-oppaassa on esitelty polku opiskelijoille.

Virallisesta opetussuunnitelman liitteestä on tehty myös tiivistelmä käyttäjille.Opiskelija perehtyy ammattiopiston toimintaan ja on mukana kehittämässä sitä. Hän toimii tutor-opiskelijana, ryhmänedustajana, opiskelijahallituksessa ja /tai jonkun toimielimen opiskelijajäsenenä.

Aktiivipolku sisältään mm. miten aktiivipolun opinnot sisältyvät ammatilliseen perustutkintoon, aktiiviosallistumisen pelisäännöt, ryhmänedustajatoiminnan ja opiskelijahallitustoiminnan.

Tavoitteena on, että opiskelija voi sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa toimintansa opiskelijayhteisön aktiivisena jäsenenä tai muussa yhdistys- ja kansalaistoiminnassa. Aktiivipolun voi valita peruskoulu- tai ylioppilaspohjainen perustutkintoa suorittava opiskelija. Opiskelija valitsee tutkintoonsa aktiivipolun opintoja henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaan joko suorittamalla Omniassa tarjottavia tutkinnon osia tai pyytämällä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemmasta tai samanaikaisesta toiminnastaan esim. yhdistyksissä, partiossa, urheiluseuroissa, vapaapalokunnassa ym.

Resurssit: 
Aktiiviset innostuneet opiskelijat, opiskelijatoiminnan koordinaattori, opiskelijatoiminnan yhdyshenkilöt toimipisteissä, henkilökunnan arvostus aktiivipolkulaisille, opiskelijakuntabudjetti
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Aktiivipolkumalli päivitetään, kun oppimispisteet tulevat käyttöön. Aktiivipolkua on markkinoitava aktiivisesti opiskelijatoiminnan koordinaattorin ja yhdyshenkilöiden toimesta. Aktiivipolkulaisia mukaan yhä enemmän, jotta osallisuus ja vaikuttaminen leviää yhä usemmalle opiskelijalle.
Yhteystiedot: 
oihonna.vilhu@omnia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
678 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top