Ryhmänohjaajan työkalupakki

Kuvaus: 

Kohderyhmä ovat kaikki ammatillisen peruskoulutuksen ryhmänohjaajat. RO-Moodle sisältää apuvälineitä ryhmänohjauksen tuntien pitämiseen, jolloin kyse ei ole pelkästään ajankohtaisten asioiden hoidosta, vaan opiskelijoiden kasvuprosessiin tukemista. Tavoitteena on myös auttaa ryhmänohjaajaa entistä laajemman työnkuvan hoitamisessa. 

Ryhmänohjaajan työkalupakki pohjautuu Savon koulutuskuntayhtymän Ryhmänohjaajan kansioon pitäen sisällään kuvaukset ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä materiaalia ryhmänohjaustunneille.  Työkalupakissa on välineitä ja aineistoa ryhmä- ja yksilöohjaukseen eri aihealueista. Aineisto sisältää myös tehtäviä opiskelijoille. Opettaja voi muokata tehtäviä ja aineistoja parhaaksi katsomallaan tavalla, siirtää aineistoa omille kursseilleen tai kopioida opiskelijoille jaettavaksi. 
 
Sisältö:
 1. Ryhmänohjaajan tehtävät
 2. Ensimmäinen opintovuosi: Minä oppijana ja ammattialallani
 3. Toinen opintovuosi: ammatillinen kehittyminen ja hyvinvointi
 4. Kolmas opintovuosi: ammattilaisena kehittyminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen 
 5. Materiaalia kaikille opintovuosille: tietoa, toimintaohjeita ja linkkejä 
Ryhmänohjaajan työkalupakki on materiaalikurssi, jolle opiskelijat eivät kirjaudu. Työkalupakista on tuotettu hankkeessa moodleen Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteinen kurssipohja, josta voi pyytää kopion ja muokata sen alalle tai oppilaitokseen sopivaksi. 
Resurssit: 
Käytössä on oltava Moodle verkko-oppimisympäristö
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjän strategian mukaisesti oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja opettajan työ ovat suuressa muutoksessa. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen ja ohjaus yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten vaihtoehtojen viidakossa vaatii entistä enemmän ohjausta. Ryhmänohjaus on yksi hyvin keskeinen osa opiskelijan ohjauksen eri toimintamalleissa ja suunnitelmissa. Tämä toimintamalli antaa apuvälineitä ryhmänohjaajan työhön. Päivittämisen vastuuhenkilö on oltava koulutusalakohtainen.
Yhteystiedot: 
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi. TATU – tartu tutkintoon!-, Savon ammatti- ja aikuisopisto, liiketalous, Kuopio. Kehittämistyöhön on osallistuneet Kunnolla ammattiin! (ESR) ja Jousto-hankkeet (OPH).
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
607 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top