SOCRATIVE-ohjelma ryhmän vastuuopettajan työn tukena

Kuvaus: 

Kohderyhmänä ovat ryhmän vastuuopettajan ja opiskelijaryhmän yhteisen toiminnan ja oppimisen tukemiseen.  

Ryhmän vastuuopettaja voi käyttää SOCRATIVE-mobiiliohjelmaa erilaisen vuoropuhelun ja keskustelun pohjaksi pikakysymyksin suullisesti tai ennakkoon laadittujen kysymyssarjojen avulla. Mobiilikysymykset ovat nopea keino ryhmäyttämisen, mielipiteiden, kouluviihtyvyyden, motivaation tai erilaisten pulmatilanteiden selvittämiseksi. Opiskelijat liittyvät opettajan SOCRATIVE-huoneeseen ja vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin nimellään tai nimettömästi tilanteen mukaan. Toteutuksessa opettaja/kysymysten esittäjä avaa SOCRATIVE-huoneen ja aloittaa kysymyssarjan ja määrittää vastausten esitysmuodon. Vastaukset voi näyttää kyselyn aikana “isolta näytöltä” esim. kisailtaessa, nimettömiä mielipiteitä esitettäessä tai äänestettäessä. Lisäksi ennakkoon laadittujen TSEKKAUS-kyselyiden avulla voidaan tehdä itsearviointeja, tarkastella opiskelijoiden opintojen etenemisestä tai selvittää tukitoimien tarpeellisuudesta. Ryhmän vastuuopettaja voi tallentaa vastaukset (koosteena) tai lähettää ne omaan sähköpostiin Excel- taulukkona.

Resurssit: 
SOCRATIVE-perehdytys käyttäjille sekä toimiva nettiyhteys. Voidaan avata mm. älypuhelimilla, padeilla tai tietokoneelle atk-luokissa. Suulliset kysymykset eivät vaadi etukäteisvalmisteluja ja hyviksi havaittujen kyselypohjien jakaminen on mahdollista ja suotavaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Socrative- ohjelman käytön opettelu vaatii vain hieman opettajan mielenkiintoa ja kekseliäisyyttä eri-laisten käyttötarkoitusten löytämiseksi.
Yhteystiedot: 
Pirkko Naukkarinen. TATU - tartu tutkintoon!- hanke, Seurakuntaopisto; etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi.
Lisätietoja: 
Palvelimen käyttö on ilmaista (max. 50 vastaajaa) ja se toimii kaikilla laitteilla, joissa on nettiyhteys. Se on helppo ja nopea ottaa käyttöön hyödyntämällä vastaajien omia laitteita esim. älypuhelimia. Socrativelle löytyy useita käyttökohteita ja se soveltuu hyvin oppitunneille, palavereihin ja myös etäyhteydellä toteutettavaksi.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
638 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top