Yksilöllisten opintopolkujen valintojen ohjaus ja toteutus

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Liiketalouden perustutkinnon opiskelijoille on tehty valintaesite, joka toimii esimerkkinä siitä, kuinka opinnot on toteutettu moduuleittain. Malli antaa esimerkin siitä, kuinka opiskelijat voivat valita joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja ja kuinka opiskelijan ohjaus tähän tehdään. Mallia voivat hyödyntää eri koulu-tusalat oman toiminnan suunnittelun pohjaksi tutkinnon rakenteen huomioiden. Esite opiskelijan ohjaukseen toimii opon tai ryhmänohjaajan työkaluna.

Toimintamalli on kuvattu 4-sivuiseen A4-kokoiseen valintaesitteeseen, jonka sisältö on seuraava:
 • ohjeet opiskelijalle siitä, mitä on käytännössä tehtävä valintavaiheessa
 • tutkinnon rakenteen kuvaus
 • tutkinnon osien sisällöt tiivistetysti
 • malleja erilaisista poluista
 • tutkintoon tehtyjen valintojen aikatauluttaminen kahdelle vuodelle opintotarjontaan.
Esitettä käytetään liiketalouden perustutkinnon opiskelijoiden ohjauksessa Kuopiossa. Opiskelijoille pidetään yhteinen infotilaisuus, jossa käydään läpi valintoihin liittyvät perusasiat ja jaetaan ko. esite. Jokaiselle opiskelijalle sovitaan henkilökohtainen keskusteluaika opon (tai ryhmänohjaajan) kanssa, jolloin valinta-asia käydään vielä esitteen avulla läpi ja keskustellaan opiskelijan vahvuuksista, toiveista ja ohjataan valintojen tekemisessä. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät valinnat Wilmaan opintotarjottimille. Ryhmänohjaustunnilla vielä tarkistetaan opiskelijoiden tekemät valinnat, joihin palataan tarvittaessa hops:in tekemisen yhteydessä.
Resurssit: 
opiskelijahallinto-ohjelman osaaminen valintatarjottimien rakentamiseen, oman tutkinnon tunteminen ja siitä toimivan mallin ja aikataulun rakentaminen, ohjausresurssia opoille ja / tai ryhmänohjaajille, esittelyyn esitteet ja muut mahdolliset esittelymateriaalit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjän strategian mukaisesti oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja opettajan työ ovat suuressa muutoksessa. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen ja ohjaus yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten vaihtoehtojen viidakossa vaatii entistä enemmän ohjausta. Opiskelijan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin ja erilaisiin oppimismenetelmiin korostuu myös valtakunnallisten tutkinnon perusteiden uudistuessa. Toimintamallin on tarkoitus kuvata ja visualisoida valintojen mahdollisuutta opiskelijalle konkreettisemmin. Päivittämisen vastuuhenkilön on oltava koulutusalakohtainen.
Yhteystiedot: 
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi. Tatu – tartu tutkintoon! –hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, liiketalous, Kuopio.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
697 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top