Opiskelijaraadit

Kuvaus: 

Jokaisessa toimipisteessä on oma opiskelijaraati. Opiskelijaraatien kautta opiskelijat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa oman toimipisteensä asioihin. Raadit kokontuvat viisi kertaa vuodessa. Opiskelijaraatitoiminta on opinnollistettu siten, että toimintaan osallistuvat opiskelijat voivat saada suorituksia vapaasti valittavien tutkinnon osaan.

Raatien toiminta on mahdollisimman vähän hallintoa ja muodollisuutta vaativa. Toiminnan kehittämisen kannalta kehittävä palaute tulee näitä kautta huomattavasti nopeammin kuin vuosittain tehtävien kyselyjen kautta. Opiskelijaraati on vuorovaikutuksellinen laadun kehittämisen väline.

 • opiskelijaryhmät valitsevat keskuudestaan raatiin oman ryhmän opiskelijaedustajan ja varaedustajan
 • toimipisteen henkilöstön edustajana raadissa on 2 - 3 henkilöä, esim. toimipistejohtaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, toimintajärjestelmätiimin jäsen
 • asialistan tärkein asia on ryhmien kuulumiset sekä mitä kehitettävää opiskelijat ovat havainneet ja kehittämistoimenpide-esitykset
 • opiskelijaraatitilaisuuksista laaditaan muistio, johon kirjataan keskustelujen aiheet sekä opiskelijoiden ja toimipisteen edustajien yhdessä sopimat kehittämiskohteet
 • toimipisteen henkilöstön edustaja tiedottaa viimeisimmistä uusista tapahtumista/ käytännöistä, palautekyselyiden toimipistekohtaisista tuloksista jne.

Läpinäkyvyys, viestintä ja dokumentointi:

 • opiskelijaraadin muistiot välitetään koollekutsujan toimesta opiskelijaraadin edustajille sähköpostitse. Edustajat tiedottavat asioista opiskelijaryhmissään
 • opiskelijaraadin muistiot tallennetaan opiskelijoiden ROKKI-intraan niille varattuun paikkaan ja niiden valmistumisesta tiedotetaan toimipisteen henkilöstölle.
 • opiskelijoille raadin muistot laitetaan näkyville opiskelijoiden toimipisteen ilmoitustaululle tai muuhun vastaavaan paikkaa, jossa se on kaikkien opiskelijoiden luettavissa.

Resurssit: 
Jokaisen opiskelijaraadin toimipisteessä on oltava henkilöstöstä nimetty vastuuhenkilö. Vastuunhenkilön tehtävänä on opiskelijaraadin toiminnan organisoiminen ja koolle kutsuminen. Tämän lisäksi toiminta vaatii viisi kertaa vuodessa 2-3 toimipisteen henkilöstön edustajan esim. toimipistejohtaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, toimintajärjestelmätiimin (laatu) jäsenen osallistumisen opiskelijaraadin kokoontumisiin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osassa toimipisteissä pilotoitu opiskelijaraadin "julkista istuntoa". Tämä on toteutettu siten, että opiskelijaraadin kokoontuminen on ollut avoin tilaisuus kuulijoille. Halutessaan opettajat ovat voineet viedä opiskelijaryhmänsä kuuntelemaan opiskelijaraadin keskustelua. Tämä kokeilu on saanut positiivista palautetta. Kuuntelijan roolissa olleiden opiskelijaryhmien opiskelijoissa on myös syntynyt halu päästä vaikuttamaan. Jatkokehittämisen kohde on tunnistaa aktiivinen opiskelijaraadin toiminnan seuraaminen oppimismahdollisuutena esim. kaikki opiskelijaryhmät voisivat vuorollaan käydä kuuntelemassa opiskelijaraadin istuntoa.
Yhteystiedot: 
Saila Peteri, saila.peteri@lao.fi, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa -hanke
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
690 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top