Ryhmänohjaajan työkalupakki

Kuvaus: 

Ryhmänohjaajan työkalupakki on tehty helpottamaan ja yhtenäistämään Rovaniemenkoulutuskuntayhtymässä ammatillisessa peruskoulutuksessa ryhmänohjaajien työtä. Oppaan tavoitteena on selkeyttää ryhmänohjaajan monia tehtäviä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja antaa ideoita ja työkaluja ryhmän sekä yksittäisen opiskelijan opintojen suunnitelmalliseen etenemiseen, ammatti-identiteetin kasvuun sekä arjen hallintaan.

Resurssit: 
Tehostettu ryhmänohjaajuus
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Läpäisyn tehostamisen ohjelmassa eri hankeiden toimesta laadittu useita ryhmänohjaajan oppaita. Hankeen tehostamisohjelman viimeisen toiminta vuoden 2015 aikana yhteistyö eri hankeiden välillä siten, että hankeiden tuottamista ryhmänohjaajuden tuotoksista nostettaisiin malli, joka vastaisi uusien opessuunnitelmien mukaista ryhmänohjaajuutta. Löytyisikö innovatiivisen yhteistyön tuloksena uudenlaiselle ryhmänohjaajuudelle uusi kuvaava käsite/käsiteistö, joka toisi paremmin näkyväksi yksilön ohjaamisen merkityksen ryhmässä?
Yhteystiedot: 
Anne Grön-Keskiniva anne.gron-keskiniva@redu.fi, Saila Peteri saila.peteri@lao.fi, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa -hanke
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
701 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top