Opas nuorten kanssa ideointiin

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Opas nuorten kanssa ideointiin antaa vinkkejä siitä, miten ottaa nuoret mukaan kehittämään ja toteuttamaan toimintaa oppilaitoksissa. Oppaassa kerrotaan, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, jotta nuoret saavat tuotua ajatuksensa ja ideansa esiin sekä käytännön esimerkkejä ideoinnin toteutuksesta. Opas pohjautuu Nuorten oman toiminnan palvelumalli-hankkeessa toteutettuihin nuorten ideointipajoihin sekä opettajien ja järjestötyöntekijöiden menetelmäkoulutuksiin. 

Resurssit: 
Ideointia voi toteuttaa monella eri tavalla. Se voi olla yksi osa oppituntia tai esimerkiksi 5h kokonaisuus tai kaikkea tältä väliltä. Aika riippuu ideoinnin tarkoituksesta ja onko esimerkiksi tavoitteena tehdä ideoiden lisäksi toteutussuunnitelma. Onnistuneen ideoinnin yhtenä tärkeänä onnistumisen kriteerinä on ryhmän jäsenten tuttuus. Jos ryhmä ei ole ryhmäytynyt tai ovat tuntemattomia keskenään, tulee tutustumiseen panostaa ennen ideoinnin alkua. Kun ilmapiiri on turvallinen ja toisia arvostava, on osallistujilla mahdollisuus antaa itsestään ja ottaa vastaan muiden ajatuksia. Keskeistä on myös se, että osallistujat kokevat ideoinnin mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi, tiedetään mitä ja miksi ollaan kokoonnuttu ideoimaan.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ideointipajamalli sopii niin nuorten kuin aikuisten parissa käytettäväksi. Sitä voi hyödyntää monenlaisten asioiden kehittämisessä kuten ryhmäytyksen ja erilaisten tapahtumien ideoinnissa ja suunnittelussa. Ideointia voi toteuttaa monen kokoisten ryhmien kanssa, menetelmää on käytetty 8 -- 60 opiskelijan ryhmissä.
Yhteystiedot: 
Annakaisa Oksava annakaisa.oksava@nuortenakatemia.fi p. 050 5432 993
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
683 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top