Arviointimalli hyvälle käytännölle

Kuvaus: 

Arviointimalli perustuu Belgiassa ESR-hankkeille kehitettyyn arviointimalliin hyville käytännöille. Arviointimalli on kaksiosainen:

 1. Itse- tai vertaisarviointivaiheessa hyvän käytännön kehittäjät tai sopiva vertaisryhmä arvioi tuloksen.
 2. Hyvän arvioinnin saaneet hyvät käytännöt etenevät asiantuntijaryhmän jatkoarviointiin.

Tarkempi kuvaus selviää hyvän käytännön liitteistä.

Resurssit: 
Henkilöstön työaikaresurssia arvioinnin laajuuden mukaan. Tarkoitus on toteuttaa arviointi hankkeen aikana hankkeen omilla resursseilla osana hankkeen itsearviointia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallia kehitetään Opetushallituksen koordinoimassa Zoomi-hankkeessa (ESR).
Yhteystiedot: 
Maria Käkelä, SAKU ry, maria.kakela@sakury.net
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
741 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top