Ammatillinen ryhmäytyminen

Kuvaus: 
Ammatillinen ryhmäytyminen on työssäoppimisjakson viimeisenä päivänä toteutettava toimintamalli työssäoppimisen kokemusten jäsentelyä varten. Päivään osallistuvat työssäoppimisjaksolta palaavat opiskelijat. Tavoitteena on, että 
 1. opiskelijat hahmottavat arviointikriteerit uudella tavalla, koska ne käsitellään käytännön ongelmina 
 2. ammatilliseen tiimityöhön kasvaminen erilaisten työtehtävien tuntemisen kautta, jossa oma työ on osa kokonaisuutta 
 3. vuosikurssien ylittäminen valmistaa seuraavien opintovuosien henkilökohtaisiin opintopolkuihin, koska toisella ja kolmannella vuodella ryhmäkokoonpanot vaihtuvat jaksoittain
 4. ryhmät tutustuvat toisiinsa yli luokkarajojen ja valmistautuvat samalla ammatilliseen tiimityöskentelyyn
 5. opiskelijat kiinnittyvät ammatillisiin opintoihin
 6. tuetaan ammatillista kasvua ja omaksi itseksi kasvamista
 7. käynnistetään varhaisen vaiheen ammatillinen verkostoituminen sekä lisätään työelämän edustajien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
Työssäoppimisjakson viimeinen päivä on opiskelijoilla aina koulupäivä, jolloin ammatillinen ryhmäyttäminen toteutetaan. Ryhmäyttämiseen on laadittu erilaisia toteuttamismalleja sekä tehtävänantoja, koska samat opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana useaan eri ryhmäyttämispäivään. Päivä alkaa aina tehtävien jakamisella opiskelijoille, jolloin ensimmäisenä tehdään yksilötyönä oman työssäoppimisjakson koontia ja reflektointia. Sen jälkeen asiaa käsitellään uudelleen erilaisissa ryhmissä eri toteuttamismallien mukaisesti.  Jokainen opiskelija saa itse kertoa omasta työssäoppimisestaan niin monia asioita kuin mahdollista ja samalla keskinäinen vertaisarviointi alkaa saada ammatillista ilmaisumuotoa.
 
Päivän toteuttamismalleja (ryhmien muodostuminen, aikataulut ym.) on kolme erilaista, joihin liittyy myös erilaiset tehtäväpohjat työssäoppimisjakson asioiden käsittelyyn.
 1. Ammatillinen kasvu ja tiimityöskentely
 2. Tiedonsiirto
 3. Laadukas harjoittelu
Toteuttamismalleja yhdistelemällä voi rakentaa päivän toimintaohjelman tilannetta ja opiskelijoita parhaiten vastaavaksi. 
Resurssit: 
TOP-ohjaajalle resursoitava ryhmäytymispäivän vetäminen. Päivän vetämiseen liittyen esim. tehtäväpaperit tai PowerPoint ohjeistukset. Käytännön järjestelyt vievät aikaa riippuen opiskelijoiden ja ryhmien määrästä (esim. toimijat, tilat, aika-taulutus, viestit opiskelijoille).
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opintoihin kiinnittymiseen ja ammatilliseen kasvuun tukeminen on yksi keskeinen tapa parantaa opiskelijoiden tutkinnon suorittamista. Yksilöllisten opintopolkujen tuomat muutokset opiskelijoiden päivittäisessä arjessa ja opiskeluryhmissä vaativat jotain muuta tapaa ryhmäyttää heitä. Toimintamalli tuo lisää aikaa ryhmäytymiseen ja toimintatapoja yksittäisten ryhmäytymistapahtumien lisäksi. Päivittäminen: Alojen top-ohjaajat
Yhteystiedot: 
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Liiketalous, Kuopio. Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
706 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top