Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti-ja aikuisopistossa

Kuvaus: 

Savon ammatti- ja aikuisopistossa työkykypassin käyttöönottovaihe toteutettiin TATU-hankkeessa, joka on osa läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Työkykypassin käyttöönotto toteutettiin työkykypassin käyttöönotolle luodun mallin mukaisesena prosessina.

Savon ammatti- ja aikuisopiston johto kutsuttiin syyskuussa 2014 palaveriin, jossa tehtiin päätös työkykypassin käyttöönotosta. Myös SAKU ry:n edustaja oli kutsuttuna paikalla. Tämän jälkeen pidettiin loppuvuodesta 2014 suunnittelupalaveri, jonne kutsuttiin toimijoita eri aloita: pedagoginen kehittäjä, opiskelijahuollon koordinaattori, opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori sekä TATU-hankkeen edustajia. Lisäksi sovittiin, että valmistelevaan työryhmään otetaan mukaan myös ammatinopettajia, liikunnan ja terveystiedon opettajia sekä opinto-ohjaajia. Kullekin varattiin kokouksia varten 10 tuntia. Kokonaisuutta koordinoivalle kirjoitettiin 80 tuntia työaikaa käyttöönoton valmisteluun ja kokoamiseen. Tutkintoalan edustajia tiedotti asiasta rehtori ja koulutuspäälliköt, jotka myös valitsivat alaltaan edustajan työryhmään. Työryhmä kokoontui kevään 2015 aikana 4 kertaa, jossa laadittiin passin kuvaus ja suorittamisen tavat. Tämän jälkeen kuvaus työkykypassista eteni johtotiimiin. Syksyllä 2015 pidettiin kaikissa yksiköissä roadshow, jolloin työkykypassia esiteltiin kaikille tutkintoaloille.

Työkykypassista tiedottaminen on edennyt SAKKY:ssä seuraavasti:

 • pedagoginenkehittäjä tiedottanut ops-ohjaajia ja johtoa (SAKU ry:n materiaalit)
 • Tatu-tiimeissä viety asiaa eteenpäin
 • opiskelijahuollon koordinaattori tiedottanut terveydenhoitajia ja opiskeluhuollon henkilöstöä
 • työelämäyhteistyö: Työpaikkaohjaajien koulutuksiin sisällöksi (moodle)
 • Syksyllä 2015 henkilöstön koulutus 11 tilaisuutta, osallistujia 120
 • Wilmaan laadittu tiedote opiskelijoille ja huoltajille (julkaisu henkilöstön koulutusten jälkeen)
 • SAKKY.fi-sivuille laadittu info (julkaisu henkilöstön koulutuksen jälkeen)
Työkykypassia ei SAKKY:ssä lukita tiettyihin tutkinnon osiin primuksessa, joten opiskelija voi aloittaa suorittamisen omaan tahtiinsa. Työkykypassin suorittamisen mahdollisuus kirjataan tutkintokohtaisen opetussuunnitelman alkuun lyhyesti: mitä tarkoittaa, mikä on hyöty opiskelijalle. Työkykypassista tulee tutkintotodistukseen merkintä ja siitä saa todistuksen erillisenä liitteenä. 
 
Opiskelijat voivat HOPS-keskustelussa päättää suorittavatko työkykypassia ja tätä varten SAKKY:n Wilma-asiantuntijan kanssa HOPS-alustalle on tehty valintaruutu työkykypassia varten. Wilman eHopsiin lukusuunnitelman on lisätty työkykypassin eri osa-alueet, jota klikkaamalla avautuu lomake, joka sisältää kohdat suoritussuunnitelmalle, itsearvioinnille, arvioijan palautteelle, osaamisen tunnustamiselle, suoritusmerkinnälle.
 
Liitteestä selviää, miten työkykypassin suorittaminen opiskelijan osalta käytännössä tarkoittaa. Liitteestä löytyy myös työkykypassin käyttöönoton prosessikuvaus. 
Resurssit: 
RYHMÄNOHJAAJA/OPO: markkinoi opiskelijoille, ohjaa ja seuraa opiskelijan kanssa suoritusta, varmistaa suoritusmerkinnät. AMMATINOPETTAJA: markkinoi opiskelijoille, varmistaa työkykyosaamisen näytöissä, merkitsee suorituksen eHopsin työkykypassilomakkeelle. YTO OPETTAJA/OPISKELIJATOIMINNAN KOORDINAATTORI: markkinoi opiskelijoille, varmistaa työkykyosaamisen opetuksessa (liikunta, terveystieto, työelämätaidot, harrastuneisuus), merkitsee suorituksen myös eHopsin työkykypassilomakkeelle. OPISKELIJA: tekee suorittamissuunnitelman Wilman eHopsissa, aktiivisesti tunnistaa ja tiedostaa alansa työkykyyn liittyvät tekijät, saa todistuksen, jolla osoittaa työnantajalle, että on aktiivisesti kehittänyt työkykyään opintojensa aikana.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ammattiosaajan työkykypassi on ollut uusien tutkinnonperusteiden mukaisesti käytössä Savon ammatti- ja aikuisopistossa syksystä 2015 alkaen, jolloin pidettiin Roadshow työkykypassista koko kaikille tutkinnonaloille.
Yhteystiedot: 
Savon koulutuskuntayhtymä Päivi Virtaharju, paivi.virtaharju@sakky.fi Ritva Ylitervo, ritva.ylitervo@sakky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
643 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top