Työkykypassi Sataedussa

Kuvaus: 
Ammattiosaajan työkykypassin suoritus toteutetaan Sataedussa 1.8.2015 alkaen Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirjan ja oph:n määräyksen 94/011/2014 mukaisesti. 
 
Työkykyosaajuus on Sataedussa yhtenä oppimispolkuna. Kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat työkykypassin suorittajiksi ja ryhmänohjaaja tekee HOPSiin merkinnän ”suorittaa ammattiosaajan työkykypassia”. Jokaisesta suoritetusta osa-alueesta tehdään HOPSiin merkintä.
 
Arvioinnin yhteydessä huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Toteutuksessa hyödynnetään tukimateriaaleina mm. alpo.fi - tehtäväkortteja ja Smart Moves - hanketta
 
Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet 2 osp
 • Suoritetaan pääosin 1.vuoden aikana
 • Opiskelija osoittaa osaamisensa pakollisten ammatillisten tutkinnon osien opinnoissa (ks liite)
 • Ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa, arvioi hänen osaamisensa ammattiosaamisen näytön yhteydessä ja tekee HOPSiin suoritusmerkinnän.
 
Osa-alue 2: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta 2 osp
 • Suoritetaan pääosin 2.vuoden aikana
 • Opiskelija suorittaa Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto pakollisen osa-alueen 2 osp ja valinnaisen osa-alueen 2 osp hyväksytysti. 
 • Opettaja keskustelee opiskelijan kanssa ja merkitsee suoritusmerkinnän HOPSiin.
 
Osa-alue 3: Terveysosaaminen 2 osp
 • Suoritetaan pääosin 2.vuoden aikana
 • Opiskelija suorittaa Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto pakollisen osa-alueen 2 osp ja valinnaisen osa-alueen 2 osp hyväksytysti. 
 • Opettaja keskustelee opiskelijan kanssa ja merkitsee suoritusmerkinnän HOPSiin.
 
Osa-alue 4: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 1 osp
 • Suoritetaan pääosin 3.vuoden aikana
 • Osallistuu opintojen aikana opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai osoittaa että hänellä on säännöllinen, kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvä harrastus, jossa kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa.
 • Opinto-ohjaaja varmistaa ryhmänohjaajan kanssa arvioinnin vapaasti valittaviin opintoihin.
 
Osa-alue 5: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen 2 osp
 • Suoritetaan pääosin 3.vuoden aikana
 • Opiskelija suorittaa pakollisen Yhteisen tutkinnon osan Työelämätaidot 1 osp hyväksytysti.
 • Opiskelija suorittaa opintojen loppuvaiheessa työelämäjakson aikana ja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytön yhteydessä
 • Ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa, arvioi hänen osaamisensa ammattiosaamisen näytön yhteydessä ja tekee arvioinnin vapaasti valittaviin opintoihin.
Tarkempi kuvaus löytyy liitteestä.
Resurssit: 
Työkykypassikoordinaattori organisoi toimipaikoilla työkyvyn mittaus- ja arviointitapahtuman sekä työkykypassin tiedotus- ja motivointitilaisuuden. Ryhmänohjaaja vastaa osa-alueista Ammatin työkykyvalmiudet ja Työkykyvalmiuksien vahvistaminen. Terveysosaamisen ja liikunnan osa-alueista vastaa kyseisen aineen opettaja. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osa-alueesta vastaa opinto-ohjaaja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ammattiosaajan työkykypassi on käytössä Sataedussa uuden ohjeistuksen mukaisesti syksystä 2015 alkaen.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
684 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top