Asuntolaohjaajien oma työryhmä

Kuvaus: 

Koulutuskeskus Sedussa on seitsemän asuntolaa ja 14 opetuspistettä Etelä-Pohjanmaan alueella. Etäisyydet asuntoloiden välillä ovat suuria, pisimmillään jopa 115 kilometriä. Toimintaympäristöt ovat tyypiltään hyvin erilaisia ja erikokoisia, tällöin myös asuntoloiden asukasmäärä vaihtelee. Sedussa pidetään tärkeänä, että se tarjoaa tasalaatuista palvelua opiskelijoille ja tällöin on tärkeää, että asuntolat ovat mukana kehittämässä ja yhtenäistämässä toimintaansa. Asuntoloissa työskentelee kymmenkunta asuntolaohjaajaa. Asuntolaohjaajista koostuu työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää asuntolatoimintaa omissa asuntoloissa. Työryhmän puheenjohtaja on päävastuussa asioiden valmistelusta, esittelystä ja koollekutsumisesta. Työryhmä on kokoontunut eri asuntoloissa, joka on mahdollistanut benchmarkkauksen ko. asuntolan toimintaan. Kokouksissa on ollut mukana tarvittaessa myös asuntolatoiminnasta vastaavia koulutuspäälliköitä sekä opiskeluhuollon muuta henkilöstöä. Työryhmän kokoontumisissa voi olla mukana asiantuntijoita mm. turvallisuuteen tai vapaa-aikaan liittyen. Työryhmällä on merkittävä työnohjauksellinen merkitys. Asuntolaohjaajat tekevät usein töitä hyvin itsenäisesti ja yksinäisesti. Työryhmässä on pohdittu usein haastavia tilanteita asuntolan arjessa. Koulutuskeskus Sedussa asuntolaohjaajien työryhmässä on käsitelty monia tärkeitä asioita. Asuntolaohjaajat ovat yhdessä Koulutuskeskus Sedun johdon kanssa luoneet asuntolaohjaajille yhtenäisen työnimikkeen, työnkuvan ja sitä myöten myös palkkausta on yhtenäistetty. Työryhmä on päättänyt mm. petauspatjoista luopumisesta, yhteisistä järjestyssäännöistä, turvallisuusasiakirjojen päivittämisestä ja ottanut käyttöön työvälineeksi sosiaalista mediaa yhteisellä koulutuksella. Asuntoloissa toimii harrastetutoreita, joiden kouluttamisesta vastaavat asuntolaohjaajat. Käytännössä lukukauden aikana järjestetään yksi koulutus, johon kerätään osallistujia kaikista asuntoloista, koulutuksen koordinointi kuulu puheenjohtajan tehtäviin.

Resurssit: 
Työryhmä kokoontuu 6-8 kertaa lukuvuoden aikana. Työmatkoihin ja itse kokoukseen kuluu noin puolen päivän työaika. Toimintaan osallistuminen vaatii esimiehen tukea asuntolatoiminnan yhtenäistämiseen ja sen luoman kehittämistarpeiden käsittelyyn esimerkiksi yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Työryhmän toiminta pysyvänä käytäntönä vaatii johdon tekemän päätöksen sen olemassaolosta ja jäsenistä. Työryhmän toiminta on parhaimmillaan asuntolatoiminnan laatua kehittävää, työnohjauksellista ja uusien asuntolaohjaajien perehdyttämistä työhön. Kehittämisideana on yhteistyö opetuspisteen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kanssa. Asuntolaohjaajien velvollisuus on viedä tarpeelliset asiat opetuspisteen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän käsiteltäväksi, joka yhdessä asuntolatoiminnasta vastaavan koulutuspäällikön kanssa kartoittavat ko. kehittämistarpeen haasteet ja mahdollisuudet. Yhteistyötä on tehtävä myös asukkaiden kanssa ja kehittämisideat tulee puida läpi joko kaikkien asukkaiden tai esimerkiksi harrastetutoreiden kanssa.
Yhteystiedot: 
Fiilistä asumiseen - hanke Koulutuskeskus Sedu
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
702 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top