Ystäväpiiri. Ystävätoiminta kehitysvammaisten ryhmäkodissa.

Kuvaus: 
Kehitimme ystävätoimintaa kehitysvammaliiton Best Buddies -toiminnan periaatteita noudattaen. Etsimme opiskelija-asuntolasta nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita toimimaan kehitysvammaisten parissa ja heillä olisi kiinnostusta tavata ryhmäkodissa asuvia ihmisiä säännöllisesti ja sitoutua ystävätoimintaan. Sovimme yhteistyössä ryhmäkodin henkilökunnan kanssa päivät, jolloin nuoret tulivat vierailemaan ryhmäkotiin ja puuhaamaan jotain mukavaa siellä yhdessä. Vierailuja sovittiin yhdelle iltapäivälle joka kuukausi ja jokaiselle kerralle mietittiin etukäteen jokin pieni teema, jonka puitteissa toimittiin. Esimerkiksi jumpattiin yhdessä, askarreltiin syysaskarteluja ja ryhmän oma merkki. Tekemisen ohella keskusteltiin päivän polttavista asioista ja asukkaat ja nuoret saivat tilaisuuden tutustua toisiinsa.  Alapuolella Best Buddies –kaveruuden periaatteet kehitysvammaliiton www-sivuilta. 

Kaveruuden periaatteet

Best Buddies -kaveruus on kahdenvälistä, tasa-arvoista, arkipäiväistä ja molemmille osapuolille antoisaa toimintaa.
 
Kahdenvälisyys:
 • Kaveruus muodostuu kahden ihmisen välille.
 • On tärkeää, että ihmiset oppivat tuntemaan toisensa.
 • Kehitysvammaiselle ihmiselle kahdenvälinen kaveruus saattaa olla uusi kokemus. 
Tasa-arvoisuus:
 • Kaveritoimintaan osallistumisesta ei makseta korvauksia tai jäsenmaksuja.
 • Kaverukset ovat samanarvoisia, aivan kuten kaverukset yleensäkin.
 • Vammattoman kaverin tehtävänä ei ole valvoa, ohjata, hoitaa tai avustaa kehitysvammaista henkilöä.
 • Kaveri ei ole vanhempi, ammattilainen, tukihenkilö, avustaja, siivooja tai mikään muu vastuussa oleva henkilö.
Arkipäiväisyys:
 • Kaverukset tekevät yhdessä tavallisia asioita.
 • Yhteisen tekemisen ei tarvitse olla kallista tai monimutkaista, vaan esimerkiksi kävelylenkki tai kahvihetki riittää.
 • Molemmat kaverukset voivat olla mukana toiminnassa juuri sellaisina kuin ovat.
Antoisuus molemmille osapuolille:
 • Kaveruuden ei pidä olla miellyttämistä tai suorittamista.
 • Molemmat kaverukset ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisesti ja saadakseen siitä itselleen jotain hyvää.
Resurssit: 
Yhteistyön alueen vammaispalvelujen kanssa tulee toimia ja toiminta vaatii myös opiskelija-asuntolan ohjaajan sitoutumista. Nuoret tarvitsevat tukea teemojen suunnittelussa ja mahdollisissa tarvikkeiden hankinnassa. Tarvittaessa myös kuljetukset nuorille on järjestetty. Ohjaaja on ollut mukana jokaisella kokoontumiskerralla. Aikaresurssia se vaatii ohjaajalta noin kolme tuntia jokaista vierailua kohden.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjaajan sitoutuminen ja innostuminen aiheesta on tärkeää, jotta nuoret saadaan kiinnostumaan toiminnasta. Vierailujen suunnittelu esimerkiksi lukukaudeksi kerrallaan helpottaa teemojen suunnittelua. Myös se, että nuoret kokevat itsensä tervetulleiksi ryhmäkodin henkilökunnan puolesta on ensiarvoisen tärkeää. Mukaan toimintaan kannattaa ottaa monta nuorta mukaan, jolloin jokaiselle vierailukerralle löytyy ainakin kaksi-kolme nuorta mukaan. Nuoret ovat kokeneet saavansa toiminnasta paljon hyvää itselleen.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
690 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top