Hyvinvointiryhmä

Kuvaus: 

Suunnittelimme yhteistyössä asumisvalmennusyksikkö Kätsän, Sastamalan kaupungin etsivän nuorisotyön ja Sastamalan seurakunnan kanssa yhteisen kaikille nuorille avoimen iltaryhmän torstai-iltoihin.  Kokoontumisia suunniteltiin yhteensä 11 kertaa syyslukukaudelle. Jokaiselle kerralle suunniteltiin omat aihealueet, joiden sisällöt suunniteltiin mielenterveysseuran kehittämän mielenterveyden käden mukaan. Kokoontumisissa on keskusteltu tunteista, arvoista ja valinnoista, kokeiltu erilaisia liikuntamuotoja, keskusteltu levosta ja unesta sekä tehty rentoutumisharjoituksia. Lisäksi on valmistettu yhdessä ruokaa ja tutustuttu paikalliseen kulttuuritarjontaan. 

Resurssit: 
Suunnittelu on vaatinut paljon yhteistä aikaresurssia ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Itse ryhmien ohjaaminen ja toteuttaminen on sujunut aina ennalta sovitun vetovastuun mukaan. Jokainen yksikkö on vastannut oman kertansa kustannuksista. Jatkossa saman rungon pohjalta on mahdollista toteuttaa samanlaista ryhmätoimintaa, eikä se vaadi enää niin paljon suunnitteluresurssia. Myös yhteistyö eri tahojen välillä on kehittynyt erittäin hyvin toimivaksi. Ryhmän mainostaminen alueen nuorille ja tukea tarvitsevien nuorten rohkaiseminen mukaan toimintaan vaatii oman aikansa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ryhmätoimintaa on helppoa toteuttaa jatkossa aiemmin tehtyjen suunnitelmien pohjalta, eikä toteuttaminen vaadi enää niin paljon suunnitteluresurssia. Jokainen yksikkö vastaa oman vetokertansa kustannuksista ja palkkakustannuksista. Toiminnan toteuttaminen vaatii hyvä yhteistyötä eri tahojen välillä alueellisesti, joten välillä olisi hyvä löytää aikaa yhteisille kokoontumisille ideoinnin ja toiminnan kehittämisen helpottamiseksi.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
664 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top