Ammattikortit

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
OIVA-hankkeessa on kehitetty ja toteutettu ammattikortit helpottamaan oppilaiden ammatinvalintaa ja laajentamaan tietoisuutta eri koulutusalamahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa peruskoulun jälkeen. Ammattikortit toimivat perusasteen opinto-ohjaajille lisätyökaluna eri ammatillisen koulutuksen vaihtoehdoista tiedottamisessa tai motivointityökaluna herätellessä nuorta miettimään omaa tulevaisuuttaan ja mahdollista tulevaa ammattiaan.
 
Ammattikortteja voidaan käyttää myös
 • maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa
 • nuorisotyössä
 • VALMA –koulutuksessa
 • työvoimatoimistoissa
 • etsivässä nuorisotyössä
 • henkilökohtaisessa ohjauksessa (A5–kortit)
 • esim. alanvaihdon ollessa kyseessä tai
 • vaikkapa työhakemusta tai
 • CV:tä (ominaisuuskortit) tehdessä.
Korteissa on kuvattu tieto mahdollisimman selkeästi ja tiivistetyssä muodossa. Pirkanmaalla ammatillisia opintoja suoraan peruskoulusta hakeville oppilaille tarjoavat mm. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen palvelualan ammattiopisto TPA ja Varalan Urheiluopisto. Ammattikortteihin on koottu ne perustutkinnot ja ammatit, joihin voi näissä oppilaitoksissa opiskella. Lisäksi korteissa on mukana perustutkinnot, joita voi opiskella Koulutuskeskus Sedussa (OIVAn yhteistyökumppani hankkeessa) ja jotka eivät ole tarjolla Tredun koulutusvalikoimassa.
Resurssit: 
Korttien sisältö: A4 – Perustutkintokortteja 34 kpl, A5 – Tutkintoala+tutkintonimikekortteja 33 kpl, A6 – Tutkintonimikekortteja 77 kpl ja Ominaisuuskortteja 63 kpl. Suosittelemme korttien laminointia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kortteja voi tilata Tredun markkinoinnin sivujen kautta (yllä olevasta linkistä). Ammattikortteja käytettäessä esim. perusopetuksen tukena jatko-opintojen ohjaustilanteissa Pirkanmaalla on hyvä huomioida, että kaikkia korttien perustutkintoja tai osaamisaloja ei ole tarjolla Pirkanmaan alueella. Oppilaitoksen koulutustarjonnasta kannattaa myös aina tarkistaa, mitkä koulutukset ovat alkamassa syksyllä. Ammattikortteja on käytetty Tampereella Kaukajärven ja Linnainmaan koulujen 7–9 lk. sekä Ylöjärvellä Soppeenharjun koulun oppilaiden kanssa. Pirkanmaan alueella järjestetään kaikille perusopetuksen 9 lk. oppilaille jatko-opintopäivät. Korttien avulla oppilaat voivat mm. tehdä valinnan aloista, joista haluavat lisää tietoa jatko-opintopäivillä.
Yhteystiedot: 
Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Pasanen, paivi.pasanen@tampere.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
740 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top