Kaikki Irti TETistä

Kuvaus: 
Ajatuksena se, että (maahanmuuttaja)nuoret pääsisivät paremmin TET-paikkaan kiinni sekä TET-ohjaajien sitouttaminen nuoren ohjaamiseen ja tukemiseen. Malli on rakennettu TET-viikon pituiseksi, joka päivälle on oma tehtävä. Malli on siirrettävissä ja sopii kaikille nuorille. Mallissa on panostettu selkokielisyyteen.
 
TETistä saa irti enemmän, kun jokaiselle päivälle on oma teemansa ja tehtävänsä. Työvihko auttaa nuoria tutustumaan työpaikan pelisääntöihin, ammattisanastoon ja alan opiskelumahdollisuuksiin. Nuori saa perusteellisemman kuvan TET-paikastaan, kun hän haastattelee yhtä työntekijää sekä arvioi omaa suoriutumista jakson aikana.
Resurssit: 
Työssäoppimisjakson ohjaaja, tet-ohjaaja, tet-paikka
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
671 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top