Avoin ammattiopisto

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 
Avoin ammattiopisto sivusto. Avoin ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Avoin ammattiopisto on tarkoitettu erityisesti niille ammattiopiston opiskelijoille, jotka ovat vaarassa keskeyttää esim. väärän alavalinnan takia sekä niille nuorille, jotka eivät tiedä mille alalle heidän kannattaisi hakeutua. Opintoja voivat suorittaa myös Kokkotyö-säätiön työpajoilla olevat nuoret, jotka voivat myöhemmin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta saada suoritetut opinnot osaksi tutkintoaan. Avoimen ammattiopiston materiaalit on laadittu Oma reitti -hankkeessa (ESR). Yhteisiin tutkinnon osiin on tehty materiaalipaketteja T1 tason mukaisesti. Lisäksi liiketalouden alalle on tehty joitakin ammattillisia kursseja, jotka soveltuvat itsenäiseen opiskeluun.
 
Kurssin materiaalin tehnyt opettaja arvio suorituksen ja saa siitä sovitun korvauksen. Materiaaleja voi hyödyntää myös muissa oppilaitoksissa ja sopia kuka opettaja arvio suoritukset.
 
Muutamista perustutkinnoisa on tehty excel-taulukoita, joista ilmenee mitä kussakin tutkinnon osassa tulee suorittaa ja mitä osioita voidaan suorittaa laajennetun työssäoppimisen näkökulmasta.
Resurssit: 
Opettajalle kurssin arviointia varten 2h.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymässä
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
682 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top