Aloittavien opiskelijoiden ohjaus

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Aloittavien opiskelijoiden ohjaus aloituspäivinä Koulutuskeskus Sedussa järjestettiin kahdessa opetuspisteessä tehostetusti elokuussa 2016. Siirtymät sujuviksi, Sisu-hankkeen ohjaajat tavoittelivat poissaolevia opiskelijoita ja tarvittaessa heidän huoltajiaan soitoin, teksti-, WA ja FB-viestein. Tavoiteltavia aloittavia opiskelijoita oli noin kolmekymmentä.

Toiminnalla pystyttiin kartoittamaan ja ratkaisemaan haasteita, joita opiskelun aloittamisessa mahdollisesti oli. Heti tavoitettiin myös ne nuoret tai aikuiset, joilla ei ollut tarkoitustakaan aloittaa opintoja vaan haku oli tehty ns. pakkohakuna. Toiminnalla mahdollistettiin myös aikainen siirtymävaiheen ohjaus alalta toiselle. Tarpeellista oli myös fyysinen ohjaus oikeaan ryhmätilaan.

Aloittavien opiskelijoiden ohjauksessa tehtiin yhteistyötä ryhmänohjaajien, kuraattorien, ammattiohjaajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Yhteistyö sujui hyvin ja tavoittamattomaksi jääneet muutamat opiskelijat siirrettiin kuraattorien ja ryhmänohjaajien tietoon.

 

Resurssit: 
Yhteistyötä ryhmänohjaajan, kuraattorin, opinto-ohjaajan ja tarvittaessa etsivän nuorisotyön kanssa. Aikaresurssi suhteutettuna poissaolevien määrään ja ohjauksen tarpeeseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Varhainen puuttuminen aloittavien opiskelijoiden poissaoloon koettiin tarpeelliseksi. Joskus kyse voi olla vain tarpeellisuudesta tehostettuun ohjaukseen ja yhteistyöhön huoltajien kanssa. Toimintamallia levitetään ja sen juurruttamisesta sovitaan tämän lukuvuoden aikana. Kukin opetuspiste tekee jo työtä tämän eteen ja tekijöinä ovat eri toimijat. Sen tarpeellisuudesta ja mahdollisimman varhaisten siirtymien kannalta on tärkeää levittää ajatusta koko lukuvuoden ajan. Etsivän nuorisotyön resurssin käytön mahdollisuutta tähän on hyvä selvittää.
Yhteystiedot: 
Siirtymät sujuviksi, Sisu-hanke Sedu Raija Marttala ja Heli Räty etunimi.sukunimi@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
525 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top