Sedu Ähtäri kolmen alan yhteinen orientaatiojakso aloittaville opiskelijoille

Kuvaus: 

Koulutuskeskus Sedun Ähtärin opetusyksikön kolmen alan yhteistä orientaatiojaksoa kokeiltiin ja mallinnettiin syksyllä 2016. Sosiaali- ja terveys-, koti- ja puhdistuspalvelu- sekä hotelli-, ravintola- ja catering alojen yhteisessä orientaatiojaksossa oli tavoitteena tehdä HOPS keskustelut, lähtötasotestit ja ryhmään kiinnittyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mahdolliset siirtymät alalta toiselle jo orientaatiojakson aikana otettiin huomioon.

Resurssit: 
Joustavan lukujärjestyksen teko vaati aikaa ja toteuttamisessa oli mukana opo, erityisopettaja, ryhmänohjaajat ja VALMA-opettaja sekä Sisu hankkeen kaksi työntekijää. Lisäresurssia opetukseen siis tarvittiin tässä kokeilussa. VALMA koulutuksen alkaessa vasta syyskuussa pystyttiin myös sieltä opettajaa resurssoimaan tähän aloituspakettiin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Yhteistä aloitusta on mietitty ja mietitään myös muille aloille ja kokeiluja tästä on jo ollut. Vaatii edelleen kokeilua mutta täyden mahdollisuudet on tulla pysyväksi toiminnaksi useammallekin alalle.
Yhteystiedot: 
Siirtymät sujuviksi, Sisu-hanke Sedu Raija Marttala ja Heli Räty etunimi.sukunimi@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
482 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top