Eroavasta opiskelijasta siirtyvään opiskelijaan -toimintamalli

Kuvaus: 

Aiemmin opiskelijan vaihtaessa alaa tai koulutusmuotoa käytettiin ammattiopiston erolomaketta, jolloin opiskelija erosi aiemmasta koulutuksesta ja aloitti uutena opiskelijana uudessa koulutuksessa/tutkinnossa/yksikössä.

 • Opiskelijasta täytettiin kaksi opiskelijahallinto-ohjelman Primus-rekisterikorttia, näin opiskelijan aiemmat suoritusmerkinnät/osaamisen dokumentointi jäivät vanhan kortin mukana arkistoon. Opiskelijan aloittaessa uudessa koulutuksessa hänelle avattiin uusi rekisterikortti.
 • Erotilastoista sisäisesti siirtyneet opiskelijat jouduttiin poistamaan erikseen.
 • Opiskelijan siirtyessä eromenettelyn kautta opiskelijakohtainen valtionosuusraha jäi laskentapäivän mukaiseen yksikköön.

Toimintamallin käyttöön oton yhteydessä ammattiopistoon otettiin käyttöön uusi sisäisen siirron lomake. Lomake täytetään pääsääntöisesti lähtevässä yksikössä.

 • Uuden sisäisen siirron toimintamallin avulla opiskelijahallintojärjestelmään tallennetut tiedot (opintojen suoritukset/oppimisen/osaamisen arviointitiedot/HOPS-, HOJKS-tiedot) siirtyvät seuraavaan opiskelupaikkaan. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jouhevoituu, kun aiemmassa opiskelupaikassa suoritetuista opinnoista opiskelijan ei tarvitse esittää erillisiä dokumentteja.
 • Opiskelijahallintojärjestelmän erotilastotiedot on helpompi kerätä.
 • Malli tukee ja tehostaa ammattiopistossa jo opiskelevan sujuvaa siirtymistä sopivammalle alalle/sopivaan koulutusmuotoon.
 • Toimintamalliin kytkeytyvän rahoitusohjeen (Liite 1) avulla opiskelijan ohjaukseen ja opettamiseen tarvittava resurssi voidaan heti opiskelijan vaihtaessa alaa kohdentaa siihen ammattiopiston yksikköön, johon opiskelija siirtyy.
 • Uusi toimintamalli tukee ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita ja ennakoi tulevaa ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia.
Resurssit: 
Opiskelijatietojärjestelmän muutoksiin liittyvät resurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamalli otettiin käyttöön kuntayhtymän johtaja-rehtori viranhaltijapäätöksellä. Siirtymät sujuviksi (SISU)-hanke on tuonut aktiivisesti esille toimintamallin mahdollisuuksia ja käyttötapoja ammattiopiston ohjausta ja opiskelijahuoltotyötä tekeville sekä yksikköjen hallinnosta vastaaville. Kohderyhmänä on myös ollut yksikköjen opiskelijahallinto-ohjelman käytöstä vastaavat henkilöt. Asiasta on järjestetty infotilaisuuksia lisäksi ryhmänohjaajille. Toimintamallista on kerrottu myös ammattiopiston opiskelija-oppaassa. Toimintamallista ollaan laatimassa myös esite, joka toimii opiskelijan ohjauksen tukena Rajoitteina voivat olla koulutuksen järjestäjien erilaiset hallinnolliset mallit ja opiskelijahallintojärjestelmien erilaisuus. Toimintamallin periaatteet on siirrettävissä muiden koulutuksen järjestäjien toimintaan.
Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Maarit Kopakka, maarit.kopakka@osao.fi, p.040-668 2884
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
449 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top