Eroavasta opiskelijasta siirtyvään opiskelijaan -toimintamalli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Aiemmin opiskelijan vaihtaessa alaa tai koulutusmuotoa käytettiin ammattiopiston erolomaketta, jolloin opiskelija erosi aiemmasta koulutuksesta ja aloitti uutena opiskelijana uudessa koulutuksessa/tutkinnossa/yksikössä.

 • Opiskelijasta täytettiin kaksi opiskelijahallinto-ohjelman Primus-rekisterikorttia, näin opiskelijan aiemmat suoritusmerkinnät/osaamisen dokumentointi jäivät vanhan kortin mukana arkistoon. Opiskelijan aloittaessa uudessa koulutuksessa hänelle avattiin uusi rekisterikortti.
 • Erotilastoista sisäisesti siirtyneet opiskelijat jouduttiin poistamaan erikseen.
 • Opiskelijan siirtyessä eromenettelyn kautta opiskelijakohtainen valtionosuusraha jäi laskentapäivän mukaiseen yksikköön.

Toimintamallin käyttöön oton yhteydessä ammattiopistoon otettiin käyttöön uusi sisäisen siirron lomake. Lomake täytetään pääsääntöisesti lähtevässä yksikössä.

 • Uuden sisäisen siirron toimintamallin avulla opiskelijahallintojärjestelmään tallennetut tiedot (opintojen suoritukset/oppimisen/osaamisen arviointitiedot/HOPS-, HOJKS-tiedot) siirtyvät seuraavaan opiskelupaikkaan. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jouhevoituu, kun aiemmassa opiskelupaikassa suoritetuista opinnoista opiskelijan ei tarvitse esittää erillisiä dokumentteja.
 • Opiskelijahallintojärjestelmän erotilastotiedot on helpompi kerätä.
 • Malli tukee ja tehostaa ammattiopistossa jo opiskelevan sujuvaa siirtymistä sopivammalle alalle/sopivaan koulutusmuotoon.
 • Toimintamalliin kytkeytyvän rahoitusohjeen (Liite 1) avulla opiskelijan ohjaukseen ja opettamiseen tarvittava resurssi voidaan heti opiskelijan vaihtaessa alaa kohdentaa siihen ammattiopiston yksikköön, johon opiskelija siirtyy.
 • Uusi toimintamalli tukee ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita ja ennakoi tulevaa ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia.
Resurssit: 
Opiskelijatietojärjestelmän muutoksiin liittyvät resurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamalli otettiin käyttöön kuntayhtymän johtaja-rehtori viranhaltijapäätöksellä. Siirtymät sujuviksi (SISU)-hanke on tuonut aktiivisesti esille toimintamallin mahdollisuuksia ja käyttötapoja ammattiopiston ohjausta ja opiskelijahuoltotyötä tekeville sekä yksikköjen hallinnosta vastaaville. Kohderyhmänä on myös ollut yksikköjen opiskelijahallinto-ohjelman käytöstä vastaavat henkilöt. Asiasta on järjestetty infotilaisuuksia lisäksi ryhmänohjaajille. Toimintamallista on kerrottu myös ammattiopiston opiskelija-oppaassa. Toimintamallista ollaan laatimassa myös esite, joka toimii opiskelijan ohjauksen tukena Rajoitteina voivat olla koulutuksen järjestäjien erilaiset hallinnolliset mallit ja opiskelijahallintojärjestelmien erilaisuus. Toimintamallin periaatteet on siirrettävissä muiden koulutuksen järjestäjien toimintaan.
Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Maarit Kopakka, maarit.kopakka@osao.fi, p.040-668 2884
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
458 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top