Siirtymäohjaajan työnkuva

Kuvaus: 

Mallinnuksessa on kuvattu siirtymäohjaajan työnkuvaa, mikä liittyy sisäisesti siirtyvän opiskelijan ohjaamiseen. Mallinnuksen avulla jatketaan ohjausta tekevien henkilöiden työkuvien selkeyttämistä ja siirtymätilanteeseen liittyvän opiskelijan ohjauksen mallintamista.

Siirtymäohjaajan työnkuvassa on tehtäviä, joita tällä hetkellä olemassa olevan henkilöstön haasteellista toteuttaa sekä limittäisiä tehtäviä muun ohjausta tekevän henkilöstön kanssa. Siirtymäohjaajn työnkuvassa korostuu opiskelijan yksilöllisyys ja verkostotyö.

Malli toimii jatkokehittämisen pohjana

Resurssit: 
siirtymävalmentajan työpanos
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on kehityksen alla
Yhteystiedot: 
Hanketoiminnan asiantuntija Kristiina Sallinen, kristiina.sallinen@riveria.fi, p. 050 310 0745
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
432 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top