Henkilökohtainen opiskelu- ja työllistymissuunnitelma

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 
Oulun seudun ammattiopistossa käyttöön otettu työllistymissuunnitelma HOPS:n yhteydessä on ohjauksen väline, jonka ansiosta työllistymisnäkökulma integroidaan entistä paremmin ammatilliseen koulutukseen. Tähän asti työllistyminen ja opiskelu on monin paikoin nähty toisistaan irrallisina asioina ammatillisessa koulutuksessa ja työllistymisnäkökulma on ollut vähäistä. Opiskelijalla tulee olla selkeä käsitys mahdollisista työnantajista jo hyvissä ajoin ennen valmistumistaan. Työllistymisen kaari alkaa nuoren aloittaessa opintonsa OSAO:ssa jatkuen aina valmistumisen jälkeiseen tai opintojen aikaiseen työllistymiseen.
 
Oppilaitoksessa laadittava opiskelijan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma laaditaan perinteisen HOPS:n yhteyteen opintojen aluksi ja sitä päivitetään opintojen edetessä säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työllistymissuunnitelman tavoitteena on, että opiskelijat löytävät työpaikan jo opintojen aikana ja mikäli opiskelija jää työttömäksi valmistumisen jälkeen, hänet ohjeistetaan liittämään HOPS-lomakkeen työllistymiseen liittyvät osiot pdf-muodossa TE-toimistoon sähköisen työnhakunsa liitteeksi. Oppilaitoksen työllistymissuunnitelman avulla työllistymisajattelu integroidaan nykyistä vahvemmin oppilaitoksen toimintaan. Työllistymissuunnitelma on samalla opintojen ohjausvälinen, jolla opiskelijan osaaminen saadaan vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.
 
Työssäkäynnin lisääminen opintojen aikana, niiden samalla kuitenkin edetessä, johtaa paitsi korkeampaan työllistymiseen, myös yhteiskunnan resurssien käytön tehostumiseen. Tätä voidaan hyödyntää valmistumisen jälkeen TE-toimistossa, jossa asiantuntijoilla on paljon tarkemmat tiedot työnhakijan osaamisesta, aiemmasta työkokemuksesta tai vaikka suoritetuista lyhytkoulutuksista (esim. työturvallisuuskortti jne.). Tämä parantaa TE-hallinnon asiantuntijoiden tekemiä palveluntarvearvioita ja johtaa parempaan kohtaantoon työmarkkinoilla työvaatimusten ja osaamisen välillä.
 
HOPS on laadittu viime lukuvuoden aikana moniammatillisessa työryhmässä ja pilotoitu kolmessa OSAOn Kempeleen-Limingan yksikön opiskelijaryhmässä. Suunnitelmasta on tehty paikallinen Wilma-versio, jota itsenäisesti täyttäessään opiskelija voi pohtia entistä enemmän omia valintojaan niin opintojensa kuin työntekonsa kannalta. Tämä antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet myöhemmälle HOPS-keskustelulle ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.
Resurssit: 
Suunnitelman päivittäminen ryhmänohjaajalta vaatii ryhmänohjaajalta puoli tuntia kahdesti vuodessa. Wilman muokkaaminen vaatii oppilaitoksen Wilma-vastaavalta jonkin verran aikaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö mm. molemmin puolisten vierailuiden muodossa on välttämätöntä, jotta opiskelijalla tulee käsitys paikallisista työelämän vaatimuksista ja tarpeista. Muuten opintojen suunnittelu voi olla sattumanvaraista, jos opiskelija ei tiedä mihin opintojaan suunnittelee ja suuntaa. Vaikka nykyinen HOPS on entistä huomattavasti laajempi, HOPS-keskustelut eivät vieneet silti aiempaa enempää aikaa, koska opiskelijat olivat jo valmiiksi esitäyttäneet lomaketta itsenäisesti. Keskustelut opiskelijoiden kanssa olivat aiempaa helpompia, koska aikaa ei mennyt niin paljon opiskelijan miettiessä vastauksia, koska hän oli miettinyt jo kysymyksiä esitäyttäessään lomaketta. Tämä vapautti aikaa valintojen tekemiseen ja niistä keskustelemiseen.
Yhteystiedot: 
Antti Vainiokangas, Oulun seudun ammattiopisto, antti.vainiokangas@osao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
423 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top