Opettajasta ohjaajaksi -malli

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 
KAO:n YritysAmiksessa on toteutettu osaamisperusteisia opetussuunnitelmia yrittämällä oppimisen pedagogiikalla. Oppilaitosympäristöt on muokattu työpaikkaympäristöiksi. Opiskelijoita ei jaotella ryhmiin, vaan kaikki tietyn osaamisalan opiskelijat kuuluvat samaan amisyritykseen. Opettajatiimit ohjaavat oppimista, jota hankitaan tekemällä töitä työelämän tapaan oikeille asiakkaille. Opettajan rooli muuttuu työnjohtajaksi ja ohjaajaksi.
 
Yritysamiksessa kunkin osaamisalan opettajat toimivat tiiminä. Ohjaajatiimi koordinoi yhdessä työtehtäviä ja vastaa, että jokainen opiskelija saavuttaa opsissa määritellyn osaamisen. Lukujärjestyksiä ei ole, vaan ohjaajatiimi suunnittelee yhdessä opiskelijoiden kanssa työtehtävät ja niiden aikataulun tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja opiskelijalta puuttuvan osaamisen mukaisesti. 
 
Henkilöstö on motivoitunut uudessa mallissa kehittämään ammatillista koulutusta sellaiseksi, että se vastaa yhteiskunnan ja työelämän muutoksia. Tiimiopettajuus lisää opettajan työn mielekkyyttä, yhdessä tekemistä, ajantasaisuutta ja haastaa kehittämään omaa ammattitaitoaan. Yhdessä tekemisen lisäarvo toteutuu YritysAmis -mallissa. 1+1 on enemmän kuin kaksi.
 
Amisyritys-pedagogiikka lisää yhteistyötaitoja ja yrittäjämäistä asennetta sekä helpottaa työelämään siirtymistä joko toisen palvelukseen tai itsensä työllistämiseen yrittäjänä. Amisyritys-pedagogiikalla vähennetään opiskelun koulumaisuutta ja lisätään opiskelijoiden omaa päätösvaltaa ja vastuuta. Toimiessaan erilaisissa työtehtävissä ja työelämää vastaavissa rooleissa, he hankkivat opetussuunnitelmassa määriteltyä osaamista. Pedagogisilla ratkaisuilla edetään tiimimäiseen yrittämällä oppimiseen.
 
Oma rooli opettajalle ei enää olekaan olla kaikkitietävä kansankynttilä, vaan yksi tiimin jäsen muiden joukossa. Toimiva tiimityö taas perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja kunnioitukseen muita tiimiläisiä kohtaan. Hyvin toimiva tiimi on puolestaan esimerkki opiskelijatiimeille.
 
Resurssit: 
Ohjaajatiimissä sovitaan kunkin ohjaajan ohjausvuorot ja tehtävät oman substanssiosaamisen mukaan. Kukin opettajaohjaaja ohjaa oppijoita virkaehtosopimuksensa mukaisen tuntimäärän puitteissa. Viikko aloitetaan ohjaajien tiimipalaverilla, samoin torstaiaamuna tiimeillä on palaveri. Opiskelijoiden työviikko on 34 - 35 tuntia. Opettajatiimejä varten tutkintoalan pisteeseen on luotu erillinen ohjaajien tiimihuone, jossa on aina joku paikalla päivystämässä ja jolta opiskelijat saavat tarvittaessa tukea. Omia työpisteitä ei ole, vaan huone on tiimin yhteinen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opettajien roolin muuttuminen ja sopeutuminen tiimiopettajuuteen on tuonut haasteita. Osalle uusi opettajuus on ollut vaikeaa. Opettajien koulutukseen on panostettu paljon. Toinen lukuvuosi lähti käyntiin paljon positiivisemmissa merkeissä, kuin viime vuosi. Yhdessä suunnittelu onnistuu jo melko hyvin. Opettajat osaavat antaa vastuuta opiskelijoille ja siirtyä itse tarkkailijan ja ohjaajan rooliin. Opettajan työ on muuttunut itsenäisestä oman osionsa opettamisesta tiimin jäseneksi, jonka tehtävä on suunnitella ja ohjata yhdessä tiimin kanssa oppimisprojekteja ja muuta oman amisyrityksen toimintaa. Muutos on suuri ja sopeutuminen niin opiskelijoilla kuin opettajillakin vie aikaa. Jos on vuosikausia tai -kymmeniäkin tottunut vetämään tietyn kurssin tietyllä tavalla ja kokonaan itsenäisesti, on varmasti aluksi vaikeaa siirtyä YritysAmiksen läpileikkaavaan kollektiiviseen tiimityöskentelyyn. Hyvin toimiva tiimi auttaa yksilöitä tässä muutoksessa.
Yhteystiedot: 
Maarit Tartia-Kallio, Kainuun ammattiopisto, maarit.tartia-kallio@kao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
419 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top