Osaamisperusteisuutta tukevat oppimisympäristöt ja oppimisprojektit

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 
YritysAmiksessa kyse on pedagogiikasta, uudenlaisesta tavasta järjestää tutkinnon perusteiden mukaista opetusta. Toiminta mallilla kehitetään työelämävalmiuksia. YritysAmiksessa on päästy ja päästetty irti kaavamaisista luokkahuoneista, lukujärjestyksistä ja opettajajohtoisesta luokan edestä opettamisesta. Tilalle ovat tulleet luovuuteen innostavat tilat, projektioppiminen yritysmaailmaa mukaillen sekä opiskelijan ja ohjaajan rinnakkain kulkeminen kohti osaamista.
 
YritysAmiksen pedagogiikan lähtökohtana on, että oppiminen suunnitellaan työelämän prosessilähtöisesti, eikä tutkinnon peruste-/opetussuunnitelmalähtöisesti. Käytännössä siis oppimisprojektien suunnittelu lähtee oikeasta työkokonaisuudesta (tai pikemminkin sellaisen tarpeesta), eikä ”vanhaan malliin” tutkinnon osan vaatimuksista. Projektissa tapahtuvaa oppimista puolestaan seurataan opetussuunnitelman mukaan ja saavutettu oppiminen kirjataan kaikkiin niihin tutkinnon osiin, joihin se liittyy. Tätä kautta itse koulutus ja osaamisen arviointi on täysin tutkinnon perusteiden mukaista, mutta toiminnan ja siten oppimisen tapa pohjautuu käytännön työn ja yrityksessä (työpaikassa) toimimiseen. Oppimisprojektien perustana on seuraavat asiat:
 1. oikea työkokonaisuus tai työprosessi, ei simulaatio
 2. ei edellytä ”teoriaopintoja” pohjalla
  • esim. sisustutyö, Pop-Up -kauppa, koristelukeikka, piharakennusurakka, NY-projektit…
 3. tietopuolinen opetus silloin, kun projekti sitä vaatii
  • tietoiskut, työpajat
 4. projekteja tehdään aina oikeille asiakkaille joko NY-projekteina sekä amisyrityksen omina projekteina
Lisäksi pedagogiikkaan kuuluu dialogisuuden ja vuorovaikutuksen oppiminen. Vähintään kerran viikossa opiskelijatiimit istuvat tiimiympyrään keskustelemaan omista tuntemuksistaan ja projektin etenemisestä. Aidon dialogin oppiminen on keskeistä hyvässä vuorovaikutuksessa ja yritysmäisen oppimisen edellytys. Tiimiympyrä opettaa työelämän tiimikäytäntöjä ja työelämässä tarvittavaa vastuunottoa. Asioita analysoidaan, jäsennetään paremmin ja pulmatilanteita käsitellään. Opitaan dialogin peruskaava: kuuntele - kunnioita - odota - puhu suoraan. 
 
Joka kuukauden viimeisenä perjantaina YritysAmiksen aloilla hehkutetaan. Hehkutuksissa oppijatiimit esittelevät projektejaan hehkumoissa, joissa on koroke ja katsomo. Opitaan esiintymistä, vuorovaikutusta sekä oman ja muiden työ arvostusta. Hehkutuksessa on positiivinen henki. Taputetaan ja kehutaan. Jokaisella on mahdollisuus olla ylpeä työstään. Lukuvuoden päätteeksi superhehkutus on kaikkien alojen yhteinen oppimisen päätöstilaisuus.
 
Resurssit: 
Toimintaympäristön muutokset taas vaativat enemmän muutoksia ja oppimisympäristöjen muokkaamista projektien ja yrittämisen mahdollistaviksi. Tiloja on muunnettu YritysAmiksen aikana enemmän työpaikkamaisiksi esim. lisäämällä tilaa asiakkaille ja järkeistämällä työskentelytiloja. Luokkatiloja on muutettu innovatiivisuutta ja luovuutta mahdollisiksi ja perinteisistä luokkatiloista on luovuttu.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kyseessä on suuri, kokonaisvaltainen pedagoginen ja rakenteellinen muutos, että sen rakentaminen vie aikaa useita lukuvuosia henkilöstöltä. Vastaavaa mallia ei ole olemassa missään muualla, eikä käytäntöä voi kopioda suoraan muualta. YritysAmis -malli on siirrettävissä, koska sitä on rakennettu Kainuun ammattiopistossa kulttuuri, liiketalous ja luonto -osaamisalueella jo useita vuosia ennen osaamisperusteisuuden tulemista ja varsinaisen hankkeen alkamista.
Yhteystiedot: 
Maarit Tartia-Kallio, Kainuun ammattiopisto, maarit.tartia-kallio@kao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
362 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top