Valmennusohjelma työvalmentajille ja opettajille

Kuvaus: 
Työvaltaisen oppimisen käyttöön oton tueksi ja toimintamallien juurruttamiseksi osaksi organisaatioiden toimintaprosesseja ja -tapoja toteutettiin Opit työssä -hankkeessa työvalmentajille, opettajille ja johdolle valmennusohjelma, joka sisälsi seuraavat teemat: 
 
1. Oppimisen ohjaus ja arviointi, tutkintojärjestelmä, uraohjaus
- Valmennuksessa keskityttiin seuraaviin sisältöihin: oppimisen ja oppimisen ohjauksen määrittely, ohjauksen keinot ja ohjaustyylit, arvioinnin tehtävät/tavoitteet, näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksien ja ammattiosaamisen näyttöjen erot, henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnustaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi, arviointikohteet ja -kriteerit, uraohjauksen toimintatavat ja haasteet.
 
2. Oppimisympäristöjen tunnistaminen, opetussuunnitelman avaaminen, työtehtävien ja opetussuunnitelmien vastaavuus
- Teeman valmennuskerroilla perehdyttiin opinnollistamisen perusteisiin ja siihen liittyviin käsitteisiin ja työvälineisiin: opinnollistamisprosessi, oppimisympäristön tunnistamisraportti, osaamiskartta ja osaamistodistus. Lisäksi perehdyttiin tutkinnon perusteisiin ja koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmiin eri koulutusaloilla. Valmennuksessa tarkasteltiin myös pajojen ja säätiöiden tarjoamien työympäristöjen työtehtävien vastaavuutta opetussuunnitelmiin.
 
3. Työvaltaisen oppimisen laajentaminen sosiaalisen työllistämisen oppimisympäristöihin
- valmennuksissa perehdytään ja ratkaistaan erilaisia työvaltaisen oppimisen yhteistyömalliin, työpajojen ja säätiöiden oppimisympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen sekä oppimisympäristöraporttien ja osaamiskarttojen käyttöön ottamiseen liittyviä asiakas/opiskelija-esimerkkejä. 
 
Valmennuksia on toteutettu kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa Opit työssä hankkeessa mukana olevien työpajojen(Ekamin Rannikkopajat) ja säätiöiden( Sotek- ja Parik-säätiö) oppimisympäristöissä. Valmennukset ovat sisältäneet työpajoja, itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä. 
 
Resurssit: 
Valmennusohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen käytetty aika. Valmennuksen kouluttajina on hyvä toimia sekä opettajia että työvalmentajia. Myönteinen asennoituminen yhteiseen työskentelyyn työpajojen/säätöiden ja oppilaitoksen välillä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vielä kehitettävä valmennusohjelman jälkeistä tukea/mentorointia opettajille ja työvalmentajille.
Yhteystiedot: 
Sari Häkkinen, sari.hakkinen@ekami.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
393 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top