Vamiastars

Kuvaus: 
Vamistarsia ryhdyttiin suunnittelemaan media-assistentti opiskelijoiden kanssa osana taide- ja kulttuuriopintoja. Ryhmästä valittiin opiskelija, joka oli kokonaisvastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tapahtuma jaettiin osa-alueisiin, niistä kaikista vastasi aina yksi tai kaksi opiskelijaa.
 
Vaikka tapahtuma oli tiedossa jo aiemmin, niin siitä pyydettiin kuitenkin lupa apulaisrehtorilta, ilmoitettiin alustava kustannusarvio ja kerrottiin tapahtumajärjestelyistä. Myös muille sisäisille sidosryhmille kerrottiin tapahtumasta.
 
Vamiastars-tapahtuma on ollut oppilaitoksen intrasivulla tapahtumakalenterissa jo lukuvuoden alussa. Tapahtumasta kirjoitettiin sisäinen tiedote, joka osoitettiin koulutuspäälliköille jaettavaksi erityisesti kaikille ryhmänohjaajille, mutta myös muille osastoilla työskenteleville. Myöhemmin jokaisen opettajan henkilökohtaiseen lokerikkoon jaettiin tämä samainen tiedote. Apulaisrehtori lähetti myöhemmin aiheesta sähköpostin ja tallensi tilaisuuden kalentereihin.
 
Vamiastars tapahtuma oli myös karsinta SAKUstarsiin. Opiskelijat, jotka ovat olleet mukana SAKUstars tapahtumassa, tiesivät jo millainen kilpailu vamiastars on. Samoin viime vuoden tapahtumassa olleet kilpailijat tai sitä seuranneet katsojat osasivat odottaa vamiastarsia. Muutama aiempi osallistuja ilmoittautuikin heti. Ilmoittautuminen tapahtui vamiastars sähköpostin kautta jonka jälkeen sai tarkempia ohjeita. Kaikkiaan 15 kilpailijaa ilmoittautui ennakko- ja livelajeihin.
 
Kaikilla oli mahdollisuus myös laulaa karaokea jo ennen kilpailutapahtumaa ja sen jälkeenkin. Media-assistentit huolehtivat välineistöstä, karaoketilassa oli myös värivalot.
 
Katso tarkempi kuvaus opiskelijan laatimasta raportista (liitteenä).
 
Resurssit: 
Tapahtuma järjestettiin koko media-assistenttien opiskelijaryhmän avustuksella siten, että jokaisella oli omat tehtävänsä. Yhdellä opiskelijalla oli kuitenkin kokonaisvastuu ja hän tiedotti opettajaa suunnittelun ja toteuttamisen etenemisestä. Lisäksi tapahtuman toteuttamiseen osallistui turva-alan opiskelijoita, jotka hoitivat opettajiensa ohjauksessa katsojatilan tuolit paikoilleen ennen kilpailua ja kilpailun jälkeen. Opiskelijat toimivat myös huomioliiveihin varustettuna ohjaamaan yleisöä paikalleen. Lähihoitajaopiskelijoiden vastuulla oli ensiapu.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vaasan ammattiopistossa on järjestetty useana vuonna talent kilpailu, jonka järjestelyvastuussa on ollut oppilaskuntayhdistys. Vuonna 2016 talent tapahtuman nimi oli vaostars ja sen järjestivät matkailualan perustutkinnon opiskelijat osana opintojaan. Onnistuneen tapahtuman jälkeen vaostars merkittiin oppilaitoksen seuraavan vuoden tapahtumakalenteriin. Organisaatiomuutoksen myötä karsintakilpailu kulkee nykyään nimellä Vamiastars.
Yhteystiedot: 
Vaasan ammattiopisto, SAKU-kulttuuriyhteyshenkilö Maija Kaijanen-Kallio, Maija.kaijanen-kallio@edu.vaasa.fi, 040-5123487
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
359 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top