Itsearvioinnin tukimateriaali ja AHOT-opas

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Vauhtia väylälle -hankkeessa tuotettiin tukimateriaalia itsearvioinnista, joka on keskeinen ammattikorkeakoulussa kehittyvä ja käytettävä arvioinnin muoto. Itsearviointitaitoja opiskelija tarvitsee myös esimerkiksi harkitessaan sitä, voiko osaamisensa perusteella hakea AHOTointia ammattikorkeakoulun joistakin opinnoista. Vauhtia väylälle -hankkeessa tuotettiin itsearviointiin pedagogista materiaalia, jotta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun siirtyvien tai jo toisen asteen opintojen aikana ammattikorkeakouluopintoja tekevien itsearviointitaidot kehittyisivät ja siten valmiudet ammattikorkeakoulussa opiskeluun paranisivat. 

Hankkeessa laadittiin myös AHOT-opas toiselle asteelle, jossa kerrotaan perusperiaatteita AHOToinnista. Halutessaan opiskelija voi valmistautua AHOTointiin jo toisen asteen opintojensa aikana.  

Resurssit: 
Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä itsearviointiin vaadittavat ohjausresurssit.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Oppaat ovat ladattavissa hankeen verkkosivuilta sekä Arjen arkkiin dokumentoidun käytännön liitteistä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
369 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top